קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 1.8 1
נמוכה מאוד 0-10% 3.49 2
נמוכה 10-20% 4.76 3
נמוכה -בינונית 20-30% 6.17 4
בינונית 30-50% 8.31 5
גבוהה 50-75% 9.72 6
גבוהה מאוד 75-100% 17.74 7