קרנות השתלמות
שם המנהל סך נכסים % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 33270 6.97 1080
ילין לפידות ניהול קופות גמל 22664 3.08 1782
מיטב דש גמל ופנסיה 21644 4.47 665
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת 15164 3.58 881
פסגות קופות גמל ופנסיה 14992 4 2405
אקסלנס נשואה גמל 14214 4.55 941
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 13217 4.49 3162
הראל פנסיה וגמל 10697 4.28 12160
כלל פנסיה וגמל 7655 4.96 3082
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 7036 4.35 1220
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת 5888 3.54 68
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל 5301 4.95 62
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 4953 2.95 95
אנליסט קופות גמל 4157 2.89 29
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה 3627 4.14 116
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות 3481 3.56 85
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 3124 4.06 13
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2503 3.55 81
רעות חברה לניהול קופות גמל 2485 3.34 83
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2434 5.92 69
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים 2389 3.78 436
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל 2229 4.56 88
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 1964 5.3 2382
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל 1466 3.56 89
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל 817 3.55 91
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 801 3.19 98
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים 726 3.35 80
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל 518 2.39 1802
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים 460 3.87 70
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים 395 3.68 71
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 299 3.74 72
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל 207 3.82 90
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל 200 1.71 470
קל גמל 183 12220
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים 177 1.9 73
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים 130 4.12 1584
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות 60 5.22 394
אינטרגמל קופות גמל 8 8.54 12420