נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4.6
שער פתיחה 4.6 0
שער ממוצע 4.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.88
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 37000
שווי שוק 6.13
הון רשום למסחר 133282817
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
4.1 -10.87 4.6 0
4 -13.04 5.5 19.57
3.6 -21.74 5.6 21.74
3 -34.78 5.7 23.91
2.5 -45.65 6.2 34.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.04 הכנסות
נכסים שוטפים 3.36 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 0.68 רווח תפעולי
הון עצמי -16.6 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 20.46 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.17 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4.6 0
10:14 4.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולן יובל 41.68 2.56
גולן מיכאל 37.55 2.3
גרף עסקי 1 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/03/2018 4.6 0 0
20/03/2018 4.6 0 0
19/03/2018 4.6 0 0
18/03/2018 4.6 0 0
15/03/2018 4.6 0 0
14/03/2018 4.6 0 0
13/03/2018 4.6 0 0
12/03/2018 4.6 0 0
11/03/2018 4.6 0 0
08/03/2018 4.6 0 0
07/03/2018 4.6 0 0
06/03/2018 4.6 0 0
05/03/2018 4.6 0 0
04/03/2018 4.6 -14.81 3
28/02/2018 5.4 0 0
27/02/2018 5.4 -1.82 0
26/02/2018 5.5 0 0
25/02/2018 5.5 0 0
22/02/2018 5.5 0 0