נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 337.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 112.83
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 670
שווי שוק 690.15
הון רשום למסחר 204427793
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2206.63 הכנסות 695.06
נכסים שוטפים 1541.89 רווח גולמי 120.73
נכסים בלתי שוטפים 664.75 רווח תפעולי 88.19
הון עצמי 571.69 רווח לפני מס 91.74
התחייבות שוטפות 1102.97 רווח נקי 72.15
התחייבויות בלתי שוטפות 531.97 רווח למניה 0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת אשטרום 75 517.64
אשטרום פרויקטים 1.74 12.03
פרידמן ארנון 0.58 3.98
ליפשיץ עמית 0.02 0.11
גוגנהיים עומר 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 337.6 0 0
14/03/2018 337.6 0 0
13/03/2018 337.6 0 0
12/03/2018 337.6 0 0
11/03/2018 337.6 0 0
08/03/2018 337.6 -0.3 18
07/03/2018 338.6 0.15 184
06/03/2018 338.1 0.24 405
05/03/2018 337.3 16.63 445
04/03/2018 289.2 -2.66 29
28/02/2018 297.1 2.59 112
27/02/2018 289.6 -0.24 209
26/02/2018 290.3 1.97 41
25/02/2018 284.7 -0.38 34
22/02/2018 285.8 -1.41 7
21/02/2018 289.9 -0.14 27
20/02/2018 306 -1.83 109