נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 536.3
שער פתיחה 536.3 0
שער ממוצע 498.77 -7
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.97
מחזור ע.נ. 1345
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 360
שווי שוק 91.74
הון רשום למסחר 19112041
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
440 -17.96 577 7.59
220 -58.98 595 10.95
610 13.74
620 15.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 458.12 הכנסות 195.05
נכסים שוטפים 360.25 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 97.87 רווח תפעולי 4.18
הון עצמי 98.79 רווח לפני מס -9.3
התחייבות שוטפות 296.78 רווח נקי -10.64
התחייבויות בלתי שוטפות 62.55 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 480 -10.5 0 0
17:24 480 -10.5 1345 6.46
10:14 536.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 44.03
קנפלר אליהו 36.75 33.72
מצלאוי קלרה 5.23 4.8
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/03/2018 480 -10.5 6
20/03/2018 536.3 0 0
19/03/2018 536.3 0 0
18/03/2018 536.3 0 0
15/03/2018 536.3 0 0
14/03/2018 536.3 0 0
13/03/2018 536.3 -2.49 0
12/03/2018 550 0 0
11/03/2018 550 0 1
08/03/2018 550 0 0
07/03/2018 550 0 0
06/03/2018 550 0 0
05/03/2018 550 0 0
04/03/2018 550 0 0
28/02/2018 550 0 0
27/02/2018 550 0 0
26/02/2018 550 0 0
25/02/2018 550 0 0
22/02/2018 550 0 1