נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 962.12 הכנסות 0.32
נכסים שוטפים 962.12 רווח גולמי 0.32
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.13
הון עצמי 961.59 רווח לפני מס -0.47
התחייבות שוטפות 0.52 רווח נקי -0.47
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנל 40.05
אקויטל 4.76
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים