נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 648.99 הכנסות 0.32
נכסים שוטפים 648.99 רווח גולמי 0.32
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.11
הון עצמי 648.48 רווח לפני מס -0.37
התחייבות שוטפות 0.51 רווח נקי -0.37
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אקויטל 3.76
נפטא 72.77
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים