נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1506
שער פתיחה 1506 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.96
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 200.32
הון רשום למסחר 13301647
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1474 -2.12 1540 2.26
1473 -2.19 1541 2.32
1471 -2.32 1542 2.39
1451 -3.65 1544 2.52
1430 -5.05 1567 4.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 731.9 הכנסות 160.36
נכסים שוטפים 561.6 רווח גולמי 28.49
נכסים בלתי שוטפים 170.29 רווח תפעולי 13.5
הון עצמי 76.37 רווח לפני מס 9.4
התחייבות שוטפות 511.73 רווח נקי 6.16
התחייבויות בלתי שוטפות 143.81 רווח למניה 0.55
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אבני שוהם 79.27 158.8
בן חיים אבישי 4.27 8.55
בורשטיין אריה 0.08 0.17
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 1506 0 0
15/03/2018 1506 0 0
14/03/2018 1506 0 0
13/03/2018 1506 0 0
12/03/2018 1506 0 0
11/03/2018 1506 -0.73 0
08/03/2018 1517 0 0
07/03/2018 1517 0 0
06/03/2018 1517 0 0
05/03/2018 1517 -5.01 11
04/03/2018 1597 0.95 16
28/02/2018 1582 0 0
27/02/2018 1582 -0.06 0
26/02/2018 1583 4.08 7
25/02/2018 1521 -0.26 0
22/02/2018 1525 2.28 20
21/02/2018 1491 -0.53 1
20/02/2018 1499 0.94 9