נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14960
שער פתיחה 14960 0
שער ממוצע 14737.14 -1.49
מחזור יומי ממוצע (שנה) 156.86
מחזור ע.נ. 486
מספר עסקאות 17
תנועה מינימלית 13
שווי שוק 536.94
הון רשום למסחר 3650192
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
14560 -2.67 14730 -1.54
14530 -2.87 14750 -1.4
14400 -3.74 14820 -0.94
14260 -4.68 14910 -0.33
14010 -6.35 15180 1.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2156.26 הכנסות 313.85
נכסים שוטפים 608.37 רווח גולמי 96.41
נכסים בלתי שוטפים 1547.89 רווח תפעולי 182.27
הון עצמי 907.64 רווח לפני מס 152.64
התחייבות שוטפות 358.3 רווח נקי 83.71
התחייבויות בלתי שוטפות 890.32 רווח למניה 22.93
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 14560 -2.67 106 15.43
17:23 14710 -1.67 0 0
17:01 14920 -0.27 13 1.94
16:27 14850 -0.74 150 22.27
14:11 14560 -2.67 59 8.59
14:11 14560 -2.67 13 1.89
13:26 14520 -2.94 1 0.15
13:24 14950 -0.07 13 1.94
13:24 14950 -0.07 13 1.94
13:15 14500 -3.07 52 7.54
13:15 14500 -3.07 13 1.89
12:48 14560 -2.67 13 1.89
10:26 15210 1.67 4 0.61
10:26 14970 0.07 36 5.39
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוטן שאול 57.24 307.34
מגדל משתתפות 10.82 58.09
מגדל קופ"ג 2.66 14.3
מגדל ק.נאמ 0.11 0.6
מגדל ביטוח 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/04/2018 14710 -1.67 71
23/04/2018 14960 -2.03 64
22/04/2018 15270 -0.65 10
17/04/2018 15370 -0.52 120
16/04/2018 15450 0 21
15/04/2018 15450 0.19 44
12/04/2018 15420 0.59 69
11/04/2018 15330 -0.07 17
10/04/2018 15340 0 41
09/04/2018 15340 2.2 186
08/04/2018 15010 -0.33 105
04/04/2018 15360 -1.73 36
03/04/2018 15630 -1.01 123
02/04/2018 15790 1.87 7
01/04/2018 15500 1.77 169
29/03/2018 15230 3.18 226
28/03/2018 14760 1.03 474
27/03/2018 14610 0.34 299
26/03/2018 14560 -0.61 148