נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 41.5
שער פתיחה 41.5 0
שער ממוצע 43.28 4.28
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.4
מחזור ע.נ. 20000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 5300
שווי שוק 23.25
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
42 1.2 43.9 5.78
37.1 -10.6 45.6 9.88
36 -13.25 47 13.25
31.1 -25.06 47.9 15.42
49.9 20.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 41.93 הכנסות 3.92
נכסים שוטפים 31.44 רווח גולמי 1.19
נכסים בלתי שוטפים 10.49 רווח תפעולי -1.88
הון עצמי 17.89 רווח לפני מס -1.88
התחייבות שוטפות 16.25 רווח נקי -1.37
התחייבויות בלתי שוטפות 7.79 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 43.1 3.86 0 0
11:20 43.9 5.78 2200 0.97
11:20 43.1 3.86 5300 2.28
11:20 43 3.61 12500 5.38
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 11.55
דסה שמעון 15.48 3.6
שנור אבנר 14 3.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 43.1 3.86 9
15/03/2018 41.5 0 0
14/03/2018 41.5 0 0
13/03/2018 41.5 0 0
12/03/2018 41.5 1.22 3
11/03/2018 41 0 0
08/03/2018 41 1.99 6
07/03/2018 40.2 0 0
06/03/2018 40.2 0.75 1
05/03/2018 39.9 5 25
04/03/2018 38 0 0
28/02/2018 38 0 6
27/02/2018 38 3.54 3
26/02/2018 36.7 0 0
25/02/2018 36.7 0 0
22/02/2018 36.7 0 0
21/02/2018 36.7 0 0
20/02/2018 36.7 3.67 6