נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4627
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 158.48
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 46
שווי שוק 464.32
הון רשום למסחר 10035000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 484.92 הכנסות 553.66
נכסים שוטפים 329.82 רווח גולמי 147.31
נכסים בלתי שוטפים 155.09 רווח תפעולי 51.65
הון עצמי 266.15 רווח לפני מס 57.28
התחייבות שוטפות 156.93 רווח נקי 37.4
התחייבויות בלתי שוטפות 61.84 רווח למניה 2.76
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן שאול משה 67.17 311.89
פסגות ק.גמל 4.4 20.45
הפניקס ק.גמל 4.2 19.5
בן שאול קלוד 0.93 4.31
בן שאול יהונתן 0.71 3.3
גלילי תמר 0.71 3.3
פסגות ק.נאמ 0.56 2.61
הפניקס 0.43 1.99
פסגות תעודות סל 0.32 1.47
אקסלנס ק.נאמ 0.3 1.39
אקסלנס ת.סל 0.18 0.82
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 4627 0.28 40
17/06/2018 4614 2.17 14
14/06/2018 4516 -1.46 96
13/06/2018 4583 0.22 67
12/06/2018 4573 1.87 161
11/06/2018 4489 -3.52 1694
10/06/2018 4653 0.43 901
07/06/2018 4633 2.73 95
06/06/2018 4510 0.8 128
05/06/2018 4474 -2.57 37
04/06/2018 4592 6.08 86
03/06/2018 4329 -0.3 14
31/05/2018 4342 -0.71 9
30/05/2018 4373 2.2 93
29/05/2018 4279 0.56 28
28/05/2018 4255 -5.42 361
27/05/2018 4499 1.58 119
24/05/2018 4429 -0.38 60
23/05/2018 4446 -1.13 87
22/05/2018 4497 -0.02 37
21/05/2018 4498 2.81 30