נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6519
שער פתיחה 6519 0
שער ממוצע 6472.22 -0.72
מחזור יומי ממוצע (שנה) 250
מחזור ע.נ. 1400
מספר עסקאות 23
תנועה מינימלית 32
שווי שוק 649.06
הון רשום למסחר 10035000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6463 -0.86 6489 -0.46
6453 -1.01 6496 -0.35
6201 -4.88 6499 -0.31
6180 -5.2 6511 -0.12
4555 -30.13 6527 0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 533.38 הכנסות 601.13
נכסים שוטפים 381.86 רווח גולמי 183.89
נכסים בלתי שוטפים 151.52 רווח תפעולי 74.41
הון עצמי 293.49 רווח לפני מס 67.5
התחייבות שוטפות 187.25 רווח נקי 46.98
התחייבויות בלתי שוטפות 52.64 רווח למניה 4.68
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:24 6468 -0.78 0 0
14:24 6463 -0.86 82 5.3
13:24 6499 -0.31 50 3.25
12:56 6460 -0.91 1 0.06
12:56 6460 -0.91 92 5.94
12:56 6460 -0.91 63 4.07
12:27 6464 -0.84 74 4.78
12:27 6464 -0.84 67 4.33
12:14 6471 -0.74 20 1.29
12:14 6472 -0.72 231 14.95
12:14 6473 -0.71 122 7.9
12:14 6473 -0.71 74 4.79
12:14 6480 -0.6 74 4.8
10:11 6480 -0.6 175 11.34
10:11 6482 -0.57 60 3.89
10:11 6483 -0.55 65 4.21
09:49 6474 -0.69 79 5.11
09:49 6474 -0.69 71 4.6
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן שאול משה 65.02 422.05
הפניקס ק.גמל 5.02 32.59
גלילי תמר 1.5 9.74
בן שאול יהונתן 1.5 9.74
בן שאול קלוד 1.5 9.74
אקסלנס ק.נאמ 0.64 4.18
הפניקס 0.47 3.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/04/2019 6468 -0.78 91
23/04/2019 6519 0.54 202
22/04/2019 6484 -0.32 70
21/04/2019 6505 0.26 58
18/04/2019 6488 -0.4 27
17/04/2019 6514 0.14 160
16/04/2019 6505 1.36 500
15/04/2019 6418 0.05 61
14/04/2019 6415 0.28 120
11/04/2019 6397 0.28 227
10/04/2019 6379 0.89 103
08/04/2019 6323 -0.75 405
07/04/2019 6371 -0.09 217
04/04/2019 6377 0.9 596
03/04/2019 6320 0.14 504
02/04/2019 6560 0.85 432
01/04/2019 6505 0.63 269
31/03/2019 6464 -1.31 808
28/03/2019 6550 -0.11 390
27/03/2019 6557 -1.9 778
26/03/2019 6684 9.09 1709