נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 448.5
שער פתיחה 448.5 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 78.13
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 450
שווי שוק 276.08
הון רשום למסחר 61557010
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
440.1 -1.87 449.8 0.29
440 -1.9 450 0.33
439.9 -1.92 457.3 1.96
439.8 -1.94 464.2 3.5
438 -2.34 469 4.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 307.95 הכנסות 176.56
נכסים שוטפים 139.72 רווח גולמי 54.28
נכסים בלתי שוטפים 168.23 רווח תפעולי 16.48
הון עצמי 136.37 רווח לפני מס 14.17
התחייבות שוטפות 118.87 רווח נקי 10.9
התחייבויות בלתי שוטפות 52.71 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנט אברהם והילה 41.97 115.88
קבוץ סאסא 24 66.27
לקס שלום 7.42 20.49
מור ק.נאמנות 5.21 14.4
ילין ק.נאמ 3.95 10.9
ברנט פסח 2.29 6.32
ילין ק.גמל 1.8 4.96
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 448.5 -0.04 13
15/03/2018 448.7 -0.13 89
14/03/2018 449.3 0 0
13/03/2018 449.3 0.04 6
12/03/2018 449.1 1.42 19
11/03/2018 442.8 -0.02 0
08/03/2018 442.9 -0.34 1
07/03/2018 444.4 0.66 17
06/03/2018 441.5 0 1
05/03/2018 441.5 -3.01 18
04/03/2018 455.2 1.38 11
28/02/2018 449 0.18 8
27/02/2018 448.2 1.98 33
26/02/2018 439.5 0 1
25/02/2018 439.5 -2.77 22
22/02/2018 452 0 1
21/02/2018 452 0 3
20/02/2018 452 0.07 4