נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 356.6
שער פתיחה 356.6 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 63.44
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 580
שווי שוק 219.51
הון רשום למסחר 61557010
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
350.2 -1.79 358 0.39
350.1 -1.82 360 0.95
349.7 -1.93 363.6 1.96
344.5 -3.39 369 3.48
339.4 -4.82 375.6 5.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 449.49 הכנסות 96.53
נכסים שוטפים 219.41 רווח גולמי 23.95
נכסים בלתי שוטפים 230.08 רווח תפעולי 4.54
הון עצמי 211.23 רווח לפני מס 3.77
התחייבות שוטפות 184.77 רווח נקי 2.75
התחייבויות בלתי שוטפות 53.49 רווח למניה 0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנט אברהם והילה 42.22 92.68
קבוץ סאסא 24 52.69
לקס שלום 7.48 16.41
מור ק.נאמנות 5.21 11.45
ילין ק.נאמ 3.95 8.67
ברנט פסח 2.29 5.03
ילין ק.גמל 1.81 3.98
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 356.6 0.2 11
18/07/2018 355.9 2.01 46
17/07/2018 348.9 6.05 47
16/07/2018 329 5.92 31
15/07/2018 310.6 5.18 40
12/07/2018 295.3 -0.2 180
11/07/2018 295.9 0 176
10/07/2018 295.9 -1.33 375
09/07/2018 299.9 -0.03 108
08/07/2018 300 -0.73 93
05/07/2018 302.2 -3.45 77
04/07/2018 313 -5.12 85
03/07/2018 329.9 -0.03 1
02/07/2018 330 -2.88 7
01/07/2018 339.8 -0.85 31
28/06/2018 342.7 0 1
27/06/2018 342.7 0 0
26/06/2018 342.7 0 0
25/06/2018 342.7 -0.38 0
24/06/2018 344 0 0