נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 300
שער פתיחה 300 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 48.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 670
שווי שוק 184.67
הון רשום למסחר 61557010
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
300 0 307.1 2.37
299.9 -0.03 310.4 3.47
295.6 -1.47 310.5 3.5
295.4 -1.53 311 3.67
295 -1.67 392.3 30.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 457.41 הכנסות 189.97
נכסים שוטפים 224.66 רווח גולמי 46.86
נכסים בלתי שוטפים 232.75 רווח תפעולי 7.66
הון עצמי 211.11 רווח לפני מס 6.24
התחייבות שוטפות 195.19 רווח נקי 4.63
התחייבויות בלתי שוטפות 51.11 רווח למניה 0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנט אברהם והילה 42.26 78.04
קבוץ סאסא 24 44.33
לקס שלום 7.48 13.81
מור ק.נאמנות 5.21 9.63
ילין ק.נאמ 3.95 7.29
ברנט פסח 2.29 4.23
ילין ק.גמל 1.84 3.4
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 300 -0.33 4
15/11/2018 301 -0.13 8
14/11/2018 301.4 0 0
13/11/2018 301.4 -0.03 0
12/11/2018 301.5 -0.03 0
11/11/2018 301.6 -0.13 13
08/11/2018 302 -1.31 53
07/11/2018 306 -0.29 16
06/11/2018 306.9 -1.92 4
05/11/2018 312.9 0.97 3
04/11/2018 309.9 0.81 4
01/11/2018 307.4 2.43 8
31/10/2018 300.1 0 0
29/10/2018 300.1 0 3
28/10/2018 300.1 -0.63 118
25/10/2018 302 0 0
24/10/2018 302 0.07 6
23/10/2018 301.8 -0.03 7
22/10/2018 301.9 -0.36 5
21/10/2018 303 0 9