נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 820
שער פתיחה 820 0
שער ממוצע 820 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.22
מחזור ע.נ. 3248
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 240
שווי שוק 76.15
הון רשום למסחר 9287104
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
824.1 0.5 824.9 0.6
820 0 830.8 1.32
816 -0.49 830.9 1.33
810 -1.22 831 1.34
803.6 -2 832.7 1.55
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 290.68 הכנסות 265.48
נכסים שוטפים 244.13 רווח גולמי 39.53
נכסים בלתי שוטפים 46.55 רווח תפעולי 4.23
הון עצמי 92.53 רווח לפני מס 2.33
התחייבות שוטפות 183.79 רווח נקי 1.04
התחייבויות בלתי שוטפות 14.35 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 820 0 709 5.81
15:30 820 0 709 5.81
15:30 820 0 81 0.66
15:30 820.1 0.01 460 3.77
12:39 820 0 250 2.05
12:39 820 0 250 2.05
12:39 820 0 250 2.05
12:16 820 0 210 1.72
12:16 820 0 240 1.97
12:16 820 0 550 4.51
12:16 819.9 -0.01 248 2.03
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קורוטקין אריה 17.02 12.96
אלפא ערך 1 שות' 14.39 10.96
הראל ק.גמל 8.93 6.8
פורסט צמיחה שות 8.25 6.28
הומל מלכה 7.73 5.88
כהן אליהו 7.65 5.82
הומל אלישבע 5.48 4.17
הראל משתתפות 0.31 0.23
הראל ע.שוק 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 820 0 27
14/03/2018 820 0 0
13/03/2018 820 -2.09 57
12/03/2018 837.5 1.37 7
11/03/2018 826.2 0.74 6
08/03/2018 820.1 0.01 13
07/03/2018 820 -1.88 42
06/03/2018 835.7 0.86 111
05/03/2018 828.6 -1.47 63
04/03/2018 841 0.53 3
28/02/2018 836.6 0.06 20
27/02/2018 836.1 3.63 536
26/02/2018 806.8 0 0
25/02/2018 806.8 0.15 1
22/02/2018 805.6 0 0
21/02/2018 805.6 -0.43 6
20/02/2018 809.1 0.61 1
19/02/2018 804.2 0.52 37
18/02/2018 800 -0.97 26