נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 538
שער פתיחה 538 0
שער ממוצע 538 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 37.32
מחזור ע.נ. 1033
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 420
שווי שוק 49.96
הון רשום למסחר 9287104
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
532.1 -1.1
527.5 -1.95
527.4 -1.97
527.3 -1.99
526.3 -2.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 307.33 הכנסות 247.24
נכסים שוטפים 266.51 רווח גולמי 42.39
נכסים בלתי שוטפים 40.82 רווח תפעולי 6.81
הון עצמי 91.99 רווח לפני מס 5.25
התחייבות שוטפות 179.38 רווח נקי 3.69
התחייבויות בלתי שוטפות 35.96 רווח למניה 0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:24 538 0 1033 5.56
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קורוטקין אריה 17.02 8.5
אלפא ערך 1 שות' 14.52 7.26
הראל ק.גמל 9.37 4.68
פורסט צמיחה שות 8.25 4.12
הומל מלכה 7.73 3.86
כהן אליהו 7.65 3.82
הומל אלישבע 5.48 2.74
הראל משתתפות 0.31 0.15
הראל ע.שוק 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 538 -0.37 9
24/03/2019 540 0.26 36
20/03/2019 538.6 0.45 8
19/03/2019 536.2 1.94 8
18/03/2019 526 1.58 2
17/03/2019 517.8 0 0
14/03/2019 517.8 1.11 9
13/03/2019 512.1 0.99 5
12/03/2019 507.1 2.47 7
11/03/2019 494.9 -0.1 7
10/03/2019 495.4 0 0
07/03/2019 495.4 -0.86 9
06/03/2019 499.7 3.5 34
05/03/2019 482.8 0 0
04/03/2019 482.8 0 0
03/03/2019 482.8 1.96 2
28/02/2019 473.5 0 0
27/02/2019 473.5 0.06 0