נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3677
שער פתיחה 3677 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 88.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 55
שווי שוק 423.73
הון רשום למסחר 11523922
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3655 -0.6 3690 0.35
3605 -1.96 3694 0.46
3604 -1.99 3729 1.41
3603 -2.01 3730 1.44
3423 -6.91 3745 1.85
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 308.03 הכנסות 103.53
נכסים שוטפים 206 רווח גולמי 35.9
נכסים בלתי שוטפים 102.04 רווח תפעולי 9.27
הון עצמי 149.73 רווח לפני מס 7.29
התחייבות שוטפות 87.09 רווח נקי 5.3
התחייבויות בלתי שוטפות 71.22 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי חמש 2102 51.63 217.48
אלגרבלי מרדכי 17.07 71.91
אלגרבלי ג'ורג'ט 17.07 71.91
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 3677 0 141
15/11/2018 3677 0.68 1
14/11/2018 3652 -2.09 14
13/11/2018 3730 0.57 48
12/11/2018 3709 0.05 313
11/11/2018 3707 1.01 90
08/11/2018 3670 -0.27 41
07/11/2018 3680 0 23
06/11/2018 3680 0.08 20
05/11/2018 3677 0.3 1
04/11/2018 3666 -0.57 34
01/11/2018 3687 0.57 25
31/10/2018 3666 1.83 76
29/10/2018 3600 -0.88 102
28/10/2018 3632 0 0
25/10/2018 3632 0 1
24/10/2018 3632 2.37 25
23/10/2018 3548 0.08 175
22/10/2018 3545 1.55 154
21/10/2018 3491 0.09 14