נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8101
שער פתיחה 8101 0
שער ממוצע 8020.2 -1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 767.24
מחזור ע.נ. 1233
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 23
שווי שוק 1063.99
הון רשום למסחר 13266668
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7990 -1.37 8043 -0.72
7979 -1.51 8044 -0.7
7978 -1.52 8045 -0.69
7969 -1.63 8048 -0.65
7940 -1.99 8050 -0.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1388.59 הכנסות 401.5
נכסים שוטפים 393.34 רווח גולמי 178.15
נכסים בלתי שוטפים 995.25 רווח תפעולי 38.19
הון עצמי 397.3 רווח לפני מס 64.5
התחייבות שוטפות 714.74 רווח נקי 49.03
התחייבויות בלתי שוטפות 276.55 רווח למניה 4.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:20 8020 -1 47 3.77
10:17 8020 -1 302 24.22
10:17 8021 -0.99 130 10.43
09:54 8020 -1 198 15.88
09:54 8020 -1 556 44.59
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גל אחישי 33.31 353.42
התאחדות הסטודנט 25.09 266.19
ילין ק.נאמ 8.16 86.59
מנורה ק.גמל 6.83 72.47
הפניקס ק.גמל 4.65 49.33
אקסלנס ת.סל 0.45 4.74
הפניקס 0.3 3.2
אקסלנס ק.נאמ 0.27 2.85
רובינשטיין אודי 0.11 1.15
ילין ק.גמל 0.07 0.73
נבו גל 0.04 0.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 8101 -0.99 147
15/03/2018 8182 -0.87 342
14/03/2018 8254 0.63 140
13/03/2018 8202 1.75 234
12/03/2018 8061 -1.03 248
11/03/2018 8145 -0.38 200
08/03/2018 8176 0.49 851
07/03/2018 8136 0.06 595
06/03/2018 8131 -0.72 573
05/03/2018 8190 -1.89 8957
04/03/2018 8348 -2.26 704
28/02/2018 8541 0.4 528
27/02/2018 8507 -0.78 560
26/02/2018 8574 0.53 592
25/02/2018 8529 0.47 551
22/02/2018 8489 0.04 373
21/02/2018 8486 0.06 638
20/02/2018 8481 0.69 716