נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 528.4
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 53.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 470
שווי שוק 60.9
הון רשום למסחר 11524676
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 339.11 הכנסות 299.57
נכסים שוטפים 254.52 רווח גולמי 38.76
נכסים בלתי שוטפים 84.58 רווח תפעולי 6.96
הון עצמי 78.79 רווח לפני מס 2.57
התחייבות שוטפות 192.31 רווח נקי -2.11
התחייבויות בלתי שוטפות 68.01 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 528.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אהרון ארנון 15.01 9.14
שריד יהודה 10.11 6.16
דויטש אהרון 8.54 5.2
מגדל משתתפות 6.35 3.87
איביאי ק.נאמ 6.21 3.78
זלוסצר יעקב 5.37 3.27
מגדל קופ"ג 3.83 2.33
זלוסצר אור 3.25 1.98
איביאי נ.תיקים 0.96 0.58
מגדל ק.נאמ 0.06 0.04
איביאי ע.שוק 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 528.4 0.36 24
13/11/2018 526.5 0.92 65
12/11/2018 521.7 1.52 69
11/11/2018 513.9 2.84 15
08/11/2018 499.7 4.34 89
07/11/2018 478.9 3.37 49
06/11/2018 463.3 3.35 12
05/11/2018 448.3 2.59 13
04/11/2018 437 2.8 66
01/11/2018 425.1 -0.02 7
31/10/2018 425.2 -1.44 4
29/10/2018 431.4 -3.3 355
28/10/2018 446.1 -0.07 4
25/10/2018 446.4 -2.28 4
24/10/2018 456.8 -0.39 27
23/10/2018 458.6 -0.74 13
22/10/2018 462 -1.91 11
21/10/2018 471 0 2
18/10/2018 471 -1.07 10
17/10/2018 476.1 0.8 4
16/10/2018 472.3 -0.17 13