נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7897
שער פתיחה 7897 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 699.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 24
שווי שוק 698.77
הון רשום למסחר 8848582
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7897 0 7939 0.53
7872 -0.32 7940 0.54
7871 -0.33 8020 1.56
7801 -1.22 8058 2.04
7780 -1.48 8063 2.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 351.87 הכנסות 227.15
נכסים שוטפים 200.66 רווח גולמי 33.54
נכסים בלתי שוטפים 151.21 רווח תפעולי 22.33
הון עצמי 225.54 רווח לפני מס 21.97
התחייבות שוטפות 73.03 רווח נקי 20.91
התחייבויות בלתי שוטפות 53.29 רווח למניה 3.28
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי 6 6102 27.66 193.32
פימי חמש 2102 15.42 107.72
דש איפקס ק.גמל 10.4 72.68
מנורה ק.גמל 9.28 64.82
מיטב דש ת.סל 0.67 4.67
דש איפקס ק.נאמ 0.53 3.72
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 7897 1.27 91
15/03/2018 7798 -0.43 53
14/03/2018 7832 1.23 196
13/03/2018 7737 0.89 193
12/03/2018 7669 -0.22 346
11/03/2018 7686 0.91 278
08/03/2018 7617 0.11 708
07/03/2018 7609 -1.93 414
06/03/2018 7759 -0.6 484
05/03/2018 7806 -2.98 2834
04/03/2018 8046 -1.67 423
28/02/2018 8183 -0.33 344
27/02/2018 8210 -2.05 454
26/02/2018 8382 -0.75 274
25/02/2018 8445 0.49 368
22/02/2018 8404 1.69 805
21/02/2018 8264 -0.63 366
20/02/2018 8316 -1.98 655