נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8710
שער פתיחה 8739 0.33
שער ממוצע 8739 0.33
מחזור יומי ממוצע (שנה) 629.03
מחזור ע.נ. 18
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 23
שווי שוק 773.28
הון רשום למסחר 8848582
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
8605 -1.21 8736 0.3
8592 -1.35 8737 0.31
8590 -1.38 8739 0.33
8278 -4.96 8745 0.4
7780 -10.68 8766 0.64
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 544.06 הכנסות 173.58
נכסים שוטפים 359.66 רווח גולמי 28.91
נכסים בלתי שוטפים 184.4 רווח תפעולי 17.81
הון עצמי 396.58 רווח לפני מס 15.93
התחייבות שוטפות 91.88 רווח נקי 12.43
התחייבויות בלתי שוטפות 55.6 רווח למניה 1.57
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:45 8739 0.33 18 1.57
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי 6 6102 27.66 213.93
פימי חמש 2102 15.42 119.21
מנורה ק.גמל 9.28 71.73
דש איפקס ק.גמל 8.24 63.73
הפניקס ק.גמל 4.68 36.19
אקסלנס ק.נאמ 0.93 7.23
דש איפקס ק.נאמ 0.63 4.91
מיטב דש ת.סל 0.33 2.58
הפניקס 0.21 1.62
אקסלנס ת.סל 0.17 1.31
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 8710 0.25 80
15/11/2018 8688 0.16 690
14/11/2018 8674 -0.14 561
13/11/2018 8686 -0.25 243
12/11/2018 8708 -0.06 122
11/11/2018 8713 -0.08 466
08/11/2018 8720 0.01 167
07/11/2018 8719 1.32 500
06/11/2018 8605 -0.91 765
05/11/2018 8684 -0.97 498
04/11/2018 8769 1.26 556
01/11/2018 8660 -0.69 2399
31/10/2018 8720 0.68 1416
29/10/2018 8661 7.51 5709
28/10/2018 8056 0.12 89
25/10/2018 8046 0.85 545
24/10/2018 7978 -0.77 114
23/10/2018 8040 -1.37 347
22/10/2018 8152 0.93 171
21/10/2018 8077 -0.59 394