נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1800
שער פתיחה 1800 0
שער ממוצע 1800 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 2.53
הון רשום למסחר 140742
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.58 הכנסות 0
נכסים שוטפים 3.58 רווח גולמי -0.3
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -2.11
הון עצמי -16.24 רווח לפני מס -2.32
התחייבות שוטפות 19.82 רווח נקי -2.32
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1800 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אינוירומנטל ז 49.74 1.26
ארזי אבנר 20.02 0.51
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2018 1800 0 0
21/05/2018 1800 0 0
17/05/2018 1800 0 0
16/05/2018 1800 0 0
15/05/2018 1800 0 0
14/05/2018 1800 0 0
13/05/2018 1800 0 0
10/05/2018 1800 0 0
09/05/2018 1800 0 0
08/05/2018 1800 0 0
07/05/2018 1800 0 0
06/05/2018 1800 0 0
03/05/2018 1800 0 0
02/05/2018 1800 0 0
01/05/2018 1800 0 0
30/04/2018 1800 0 0
29/04/2018 1800 0 0
26/04/2018 1800 0 0
25/04/2018 1800 0 0
24/04/2018 1800 0 0