נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1207
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 104.22
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 18.05
הון רשום למסחר 1495454
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1186 -1.74 1225 1.49
1185 -1.82 1227 1.66
1180 -2.24 1230 1.91
1178 -2.4 1233 2.15
1170 -3.07 1236 2.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 26.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 17.74 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 8.37 רווח תפעולי -1.39
הון עצמי 10.19 רווח לפני מס -2.06
התחייבות שוטפות 11.35 רווח נקי -1.95
התחייבויות בלתי שוטפות 4.57 רווח למניה -1.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דפנה תומר 24.69 4.38
צים עדי 16.21 2.87
זילברמן כפיר 7.1 1.26
צברי ברק 2.41 0.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 1207 2.12 211
15/11/2018 1182 -1.99 174
14/11/2018 1206 -1.55 122
13/11/2018 1225 -3.92 162
12/11/2018 1275 -3.77 68
11/11/2018 1325 1.3 182
08/11/2018 1308 -6.1 881
07/11/2018 1393 16.67 1787
06/11/2018 1194 3.56 439
05/11/2018 1153 5.39 99
04/11/2018 1094 -3.7 98
01/11/2018 1136 -5.41 190
31/10/2018 1201 0.17 117
29/10/2018 1199 -3.07 87
28/10/2018 1237 -0.64 96
25/10/2018 1245 -1.5 157
24/10/2018 1264 0.96 61
23/10/2018 1252 0.4 368
22/10/2018 1247 1.05 198
21/10/2018 1234 -0.72 143