נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 325
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.69
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 620
שווי שוק 64.37
הון רשום למסחר 19807202
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 85.29 הכנסות 50.78
נכסים שוטפים 45.69 רווח גולמי 17.22
נכסים בלתי שוטפים 39.59 רווח תפעולי 3.21
הון עצמי 33.48 רווח לפני מס 2.67
התחייבות שוטפות 45.03 רווח נקי 2.86
התחייבויות בלתי שוטפות 6.78 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 325 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הר עוז גלעד 29.11 18.74
מילנר אלכס 29.1 18.73
ילין ק.נאמ 9.3 5.99
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 325 0 0
13/11/2018 325 0.09 6
12/11/2018 324.7 0 0
11/11/2018 324.7 0 0
08/11/2018 324.7 0 0
07/11/2018 324.7 -0.03 24
06/11/2018 324.8 -0.12 6
05/11/2018 325.2 0 0
04/11/2018 325.2 0 0
01/11/2018 325.2 1.43 4
31/10/2018 320.6 0.25 12
29/10/2018 319.8 3.5 2
28/10/2018 309 0 0
25/10/2018 309 0 0
24/10/2018 309 -3.44 11
23/10/2018 320 0 0
22/10/2018 320 0 10
21/10/2018 320 1.91 8
18/10/2018 314 1.95 4
17/10/2018 308 0 0
16/10/2018 308 0.49 4