נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 33.1
שער פתיחה 31 -6.34
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5700
שווי שוק 47.68
הון רשום למסחר 144040761
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
31 -6.34 32.3 -2.42
30.3 -8.46 33 -0.3
30.2 -8.76 36.3 9.67
30 -9.37 38 14.8
29.7 -10.27 39.8 20.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 287.19 הכנסות 4.75
נכסים שוטפים 5.4 רווח גולמי 4.23
נכסים בלתי שוטפים 281.8 רווח תפעולי 2.96
הון עצמי 87.2 רווח לפני מס 2.1
התחייבות שוטפות 11.74 רווח נקי 1.62
התחייבויות בלתי שוטפות 188.25 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מאייר רילטי ז 66.62 29.75
טוליפ קפיטל 17.77 7.93
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 33.1 3.44 2
18/07/2018 32 -3.32 18
17/07/2018 33.1 -3.5 5
16/07/2018 34.3 0 0
15/07/2018 34.3 0 0
12/07/2018 34.3 3.94 2
11/07/2018 33 -5.71 6
10/07/2018 35 0 15
09/07/2018 35 0 0
08/07/2018 35 0 0
05/07/2018 35 0 0
04/07/2018 35 0 0
03/07/2018 35 0 0
02/07/2018 35 0 0
01/07/2018 35 0 0
28/06/2018 35 0 1
27/06/2018 35 0 0
26/06/2018 35 0 0
25/06/2018 35 0 0
24/06/2018 35 0 0