נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1746
שער פתיחה 1746 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 121.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 74.34
הון רשום למסחר 4257894
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1719 -1.55 1751 0.29
1706 -2.29 1752 0.34
1704 -2.41 1755 0.52
1697 -2.81 1756 0.57
1678 -3.89 1798 2.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 54.45 הכנסות 28.7
נכסים שוטפים 50.91 רווח גולמי 16
נכסים בלתי שוטפים 3.54 רווח תפעולי -1.66
הון עצמי 43.31 רווח לפני מס -1.66
התחייבות שוטפות 11.04 רווח נקי -1.69
התחייבויות בלתי שוטפות 0.1 רווח למניה -0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ילין ק.גמל 16.18 12.03
קריגר גדליהו 11.82 8.79
אלפא ערך 1 שות' 9.84 7.31
עציוני נ.תיקים 6.85 5.09
פורסט צמיחה שות 6.05 4.5
גריצרשטיין רן 0.36 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1746 -2.84 43
21/01/2019 1797 -0.83 27
20/01/2019 1812 0.67 2
17/01/2019 1800 2.27 16
16/01/2019 1760 2.92 23
15/01/2019 1710 -0.06 17
14/01/2019 1711 0.88 26
13/01/2019 1696 0 90
10/01/2019 1696 1.37 58
09/01/2019 1673 1.83 46
08/01/2019 1643 0.67 25
07/01/2019 1632 0.99 5
06/01/2019 1616 0.31 20
03/01/2019 1611 -0.56 53
02/01/2019 1620 0 2
01/01/2019 1620 1.63 6
31/12/2018 1594 2.84 87
30/12/2018 1550 -0.83 46
27/12/2018 1563 0.51 7
26/12/2018 1555 1.11 53
25/12/2018 1538 -2.41 74
24/12/2018 1576 -2.6 99