נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1670
שער פתיחה 1670 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 83.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 71.11
הון רשום למסחר 4257894
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1646 -1.44 1669 -0.06
1645 -1.5 1670 0
1644 -1.56 1700 1.8
1635 -2.1 1710 2.4
1611 -3.53 1714 2.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 65.16 הכנסות 28.7
נכסים שוטפים 60.56 רווח גולמי 16
נכסים בלתי שוטפים 3.16 רווח תפעולי -1.66
הון עצמי 49.35 רווח לפני מס -1.66
התחייבות שוטפות 15.75 רווח נקי -1.69
התחייבויות בלתי שוטפות 0.06 רווח למניה -0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ילין ק.גמל 16.38 11.65
קריגר גדליהו 11.82 8.4
אלפא ערך 1 שות' 9.84 7
עציוני נ.תיקים 6.77 4.81
פורסט צמיחה שות 6.05 4.3
גריצרשטיין רן 0.36 0.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 1670 1.15 4
22/05/2019 1651 0.61 42
21/05/2019 1641 0.86 26
20/05/2019 1627 -0.79 4
19/05/2019 1640 0.49 32
16/05/2019 1632 0.99 80
15/05/2019 1616 0.19 0
14/05/2019 1613 -0.37 80
13/05/2019 1619 -2.47 88
12/05/2019 1660 0.12 25
07/05/2019 1658 0.79 9
06/05/2019 1645 0.12 2
05/05/2019 1643 0 112
02/05/2019 1643 -1.26 17
01/05/2019 1664 -1.89 14
30/04/2019 1696 -0.47 6
29/04/2019 1704 -1.5 24
28/04/2019 1730 0 1