נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2840
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 76.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 67
שווי שוק 149.04
הון רשום למסחר 5247712
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 282.69 הכנסות 4.81
נכסים שוטפים 276.61 רווח גולמי 0.37
נכסים בלתי שוטפים 6.08 רווח תפעולי -1.02
הון עצמי 243.89 רווח לפני מס 16.51
התחייבות שוטפות 29.33 רווח נקי 23.03
התחייבויות בלתי שוטפות 9.48 רווח למניה 4.38
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 2840 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורן תנחום 50.85 75.78
הראל ק.גמל 10.31 15.36
טוליפ קפיטל 9.41 14.02
מגדל משתתפות 7.94 11.83
מגדל קופ"ג 4.22 6.29
מילנר אלכס 1.23 1.83
אורן רוני 0.06 0.08
מגדל ק.נאמ 0.05 0.08
הראל ת.סל 0.03 0.05
הראל ק.נאמ 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 2840 0 3
13/11/2018 2840 -0.87 134
12/11/2018 2865 -1.21 29
11/11/2018 2900 -2.26 5
08/11/2018 2967 -0.27 47
07/11/2018 2975 0.81 29
06/11/2018 2951 -2.67 3
05/11/2018 3032 -0.52 12
04/11/2018 3048 0.07 19
01/11/2018 3046 2.11 15
31/10/2018 2983 1.91 23
29/10/2018 2927 3.46 207
28/10/2018 2829 -0.56 9
25/10/2018 2845 -1.45 2
24/10/2018 2887 2.09 54
23/10/2018 2828 -2.04 4
22/10/2018 2887 4.6 130
21/10/2018 2760 0 21
18/10/2018 2760 -0.9 2
17/10/2018 2785 -0.92 15
16/10/2018 2811 -0.74 11