נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 12.1
שער פתיחה 12.1 0
שער ממוצע 11.5 -4.96
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.16
מחזור ע.נ. 18000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 18000
שווי שוק 47.35
הון רשום למסחר 411754408
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
11 -9.09 11.5 -4.96
10.3 -14.88 11.6 -4.13
10.2 -15.7 12 -0.83
10.1 -16.53 12.1 0
10 -17.36 12.2 0.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 99.66 הכנסות 63.83
נכסים שוטפים 45.58 רווח גולמי 0.69
נכסים בלתי שוטפים 54.08 רווח תפעולי -6.49
הון עצמי 28.94 רווח לפני מס -9.48
התחייבות שוטפות 66.17 רווח נקי -63.82
התחייבויות בלתי שוטפות 4.55 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:25 11.5 -4.96 0 0
14:46 11.5 -4.96 18000 2.07
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-קרנות 53.69 25.43
אוריגו-נציג 12.6 5.97
הפניקס-משתתפות 4.98 2.36
הפניקס 0.93 0.44
גוטליב אריה 0.92 0.43
גרינהולץ מתיה 0.01 0
אלינב יעקב 0.01 0
לושי אבנר 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
26/03/2019 11.5 -4.96 2
25/03/2019 12.1 0 0
24/03/2019 12.1 0 0
20/03/2019 12.1 0 0
19/03/2019 12.1 0 0
18/03/2019 12.1 4.31 3
17/03/2019 11.6 -4.13 9
14/03/2019 12.1 10 5
13/03/2019 11 -8.33 6
12/03/2019 12 0 0
11/03/2019 12 0 0
10/03/2019 12 6.19 3
07/03/2019 11.3 11.88 3
06/03/2019 10.1 0 0
05/03/2019 10.1 0 0
04/03/2019 10.1 -11.4 15
03/03/2019 11.4 0 0
28/02/2019 11.4 0 0
27/02/2019 11.4 0 0