נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 11.4
שער פתיחה 11.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.49
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 20000
שווי שוק 46.94
הון רשום למסחר 411754408
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
10.7 -6.14 11.1 -2.63
10.4 -8.77 11.6 1.75
8.3 -27.19 13 14.04
8.2 -28.07 13.2 15.79
8.1 -28.95 13.9 21.93
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 99.66 הכנסות 63.83
נכסים שוטפים 45.58 רווח גולמי 0.69
נכסים בלתי שוטפים 54.08 רווח תפעולי -6.49
הון עצמי 28.94 רווח לפני מס -9.48
התחייבות שוטפות 66.17 רווח נקי -63.82
התחייבויות בלתי שוטפות 4.55 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-קרנות 53.69 25.2
אוריגו-נציג 12.6 5.92
הפניקס-משתתפות 4.98 2.34
הפניקס 0.93 0.44
גוטליב אריה 0.92 0.43
גרינהולץ מתיה 0.01 0
אלינב יעקב 0.01 0
לושי אבנר 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 11.4 0 0
21/01/2019 11.4 -0.87 0
20/01/2019 11.5 0 5
17/01/2019 11.5 0 12
16/01/2019 11.5 0 5
15/01/2019 11.5 0 4
14/01/2019 11.5 0 5
13/01/2019 11.5 0 2
10/01/2019 11.5 2.68 3
09/01/2019 11.2 4.67 28
08/01/2019 10.7 -0.93 12
07/01/2019 10.8 -0.92 5
06/01/2019 10.9 -0.91 21
03/01/2019 11 0 0
02/01/2019 11 4.76 7
01/01/2019 10.5 3.96 6
31/12/2018 10.1 10.99 21
30/12/2018 9.1 -12.5 74
27/12/2018 10.4 -4.59 4
26/12/2018 10.9 -6.84 10
25/12/2018 11.7 -4.1 55
24/12/2018 12.2 -2.4 39