נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 13.2
שער פתיחה 13.2 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.88
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 15000
שווי שוק 54.35
הון רשום למסחר 411754408
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
12.5 -5.3
12 -9.09
11.9 -9.85
11.8 -10.61
10.3 -21.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 99.91 הכנסות 104.41
נכסים שוטפים 42.43 רווח גולמי 2.86
נכסים בלתי שוטפים 57.48 רווח תפעולי -7.53
הון עצמי 28.23 רווח לפני מס -11.31
התחייבות שוטפות 67.2 רווח נקי -67.47
התחייבויות בלתי שוטפות 4.48 רווח למניה -0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-קרנות 53.69 29.18
אוריגו-נציג 12.6 6.85
הפניקס ק.גמל 4.98 2.71
הפניקס 0.93 0.51
גוטליב אריה 0.92 0.5
אלינב יעקב 0.01 0.01
גרינהולץ מתיה 0.01 0
לושי אבנר 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 13.2 -0.75 2
22/05/2019 13.3 0 0
21/05/2019 13.3 3.91 5
20/05/2019 12.8 -1.54 32
19/05/2019 13 -2.26 21
16/05/2019 13.3 0 0
15/05/2019 13.3 8.13 5
14/05/2019 12.3 -1.6 77
13/05/2019 12.5 -3.1 46
12/05/2019 12.9 -7.19 2
07/05/2019 13.9 5.3 5
06/05/2019 13.2 -4.35 27
05/05/2019 13.8 3.76 4
02/05/2019 13.3 1.53 5
01/05/2019 13.1 -2.96 82
30/04/2019 13.5 -4.93 18
29/04/2019 14.2 2.9 3
28/04/2019 13.8 -4.17 31