נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 9.1
שער פתיחה 9.3 2.2
שער ממוצע 9.3 2.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 24.18
מחזור ע.נ. 77545
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 22000
שווי שוק 38.29
הון רשום למסחר 411754408
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
9.3 2.2 9.4 3.3
9.1 0 9.5 4.4
8.9 -2.2 9.6 5.49
8.7 -4.4 9.8 7.69
8.6 -5.49 9.9 8.79
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 179.9 הכנסות 107.62
נכסים שוטפים 73.28 רווח גולמי -3.49
נכסים בלתי שוטפים 106.62 רווח תפעולי -13.45
הון עצמי 77.68 רווח לפני מס -16.44
התחייבות שוטפות 78.73 רווח נקי -16.33
התחייבויות בלתי שוטפות 23.49 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 9.3 2.2 0 0
15:44 9.3 2.2 54945 5.11
10:38 9.3 2.2 22500 2.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-קרנות 53.69 20.56
אוריגו-נציג 12.6 4.83
הפניקס-משתתפות 4.98 1.91
הפניקס 1.06 0.41
גוטליב אריה 0.92 0.35
אקסלנס ת.סל 0.08 0.03
לושי אבנר 0.01 0
גרינהולץ מתיה 0.01 0
אלינב יעקב 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/09/2018 9.3 2.2 7
16/09/2018 9.1 0 4
13/09/2018 9.1 1.11 9
12/09/2018 9 0 4
06/09/2018 9 1.12 1
05/09/2018 8.9 0 0
04/09/2018 8.9 0 34
03/09/2018 8.9 0 0
02/09/2018 8.9 -2.2 29
30/08/2018 9.1 -16.51 54
29/08/2018 10.9 0 1
28/08/2018 10.9 0 16
27/08/2018 10.9 0 0
26/08/2018 10.9 0.93 29
23/08/2018 10.8 1.89 3
22/08/2018 10.6 0 0
21/08/2018 10.6 0 0
20/08/2018 10.6 0 0