נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 192.4
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 970
שווי שוק 37.14
הון רשום למסחר 19303336
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 64.26 הכנסות 25.52
נכסים שוטפים 41.85 רווח גולמי 11.82
נכסים בלתי שוטפים 22.4 רווח תפעולי -0.15
הון עצמי 45.1 רווח לפני מס -0.18
התחייבות שוטפות 13.69 רווח נקי -0.58
התחייבויות בלתי שוטפות 5.47 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 192.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הררי יורם 55.2 20.5
מגדל משתתפות 6.47 2.4
מגדל קופ"ג 4.86 1.8
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 192.4 0 0
13/11/2018 192.4 0 0
12/11/2018 192.4 -2.48 9
11/11/2018 197.3 0 0
08/11/2018 197.3 -0.7 2
07/11/2018 198.7 0.76 11
06/11/2018 197.2 -0.9 11
05/11/2018 199 -1.24 10
04/11/2018 201.5 0 0
01/11/2018 201.5 -2.18 1
31/10/2018 206 2.59 4
29/10/2018 200.8 0.4 0
28/10/2018 200 1.01 2
25/10/2018 198 0 0
24/10/2018 198 1.69 2
23/10/2018 194.7 1.46 8
22/10/2018 191.9 -5.51 2
21/10/2018 203.1 0 0
18/10/2018 203.1 0 0
17/10/2018 203.1 0 0
16/10/2018 203.1 0 0