נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1528
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 281.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 140
שווי שוק 561.62
הון רשום למסחר 36755000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 460.22 הכנסות 442.3
נכסים שוטפים 262.32 רווח גולמי 105.99
נכסים בלתי שוטפים 197.9 רווח תפעולי 59.06
הון עצמי 312.89 רווח לפני מס 41.32
התחייבות שוטפות 76.59 רווח נקי 38.01
התחייבויות בלתי שוטפות 70.74 רווח למניה 1.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שמיר שלא"ג 60.63 343.39
ילין ק.נאמ 8.11 45.92
דש איפקס ק.גמל 6.25 35.41
ילין ק.גמל 2.3 13
דש איפקס ק.נאמ 1.01 5.73
אקסלנס ת.סל 0.63 3.59
מיטב דש ת.סל 0.58 3.31
הפניקס 0.15 0.83
הפניקס ק.גמל 0.07 0.38
אקסלנס ק.נאמ 0.07 0.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 1528 0.46 144
17/06/2018 1521 -0.26 33
14/06/2018 1525 0.39 45
13/06/2018 1519 1.06 38
12/06/2018 1503 -1.38 312
11/06/2018 1524 4.46 346
10/06/2018 1459 -0.07 8
07/06/2018 1460 0.27 289
06/06/2018 1456 -2.48 110
05/06/2018 1493 3.54 287
04/06/2018 1442 0.56 41
03/06/2018 1434 -1.65 101
31/05/2018 1458 -0.27 175
30/05/2018 1462 4.73 400
29/05/2018 1396 1.31 208
28/05/2018 1378 1.7 525
27/05/2018 1355 1.57 116
24/05/2018 1334 -3.05 202
23/05/2018 1376 -0.58 150
22/05/2018 1384 -0.5 133
21/05/2018 1391 0 89