נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 139
שער פתיחה 139 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 97.46
הון רשום למסחר 70118393
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
134.7 -3.09 144.3 3.81
134.6 -3.17 146.7 5.54
134.1 -3.53 146.8 5.61
134 -3.6 148.2 6.62
132 -5.04 149 7.19
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 149.08 הכנסות
נכסים שוטפים 136.5 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 12.58 רווח תפעולי
הון עצמי 141.11 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 7.45 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.52 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 54.28 52.91
לוקסנבורג יעקב 3.49 3.41
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 139 -4.92 3
15/03/2018 146.2 0 0
14/03/2018 146.2 -0.54 0
13/03/2018 147 3.59 3
12/03/2018 141.9 1.5 15
11/03/2018 139.8 0 1
08/03/2018 139.8 0.72 2
07/03/2018 138.8 0.95 3
06/03/2018 137.5 -1.5 4
05/03/2018 139.6 -0.71 35
04/03/2018 140.6 0 0
28/02/2018 140.6 -0.21 0
27/02/2018 140.9 0 1
26/02/2018 140.9 0 0
25/02/2018 140.9 0.79 25
22/02/2018 139.8 -0.99 11
21/02/2018 141.2 -0.14 1
20/02/2018 141.4 1.14 15