נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 483.9
שער פתיחה 483.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23.13
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 410
שווי שוק 63.51
הון רשום למסחר 13125373
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
474.2 -2 479.1 -0.99
471.9 -2.48 480 -0.81
465 -3.91 488.6 0.97
464.9 -3.93 488.7 0.99
461.9 -4.55 495.3 2.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 196.57 הכנסות 139.72
נכסים שוטפים 112.36 רווח גולמי 19.3
נכסים בלתי שוטפים 84.21 רווח תפעולי -4.28
הון עצמי 106.66 רווח לפני מס -5.95
התחייבות שוטפות 81.74 רווח נקי -5.17
התחייבויות בלתי שוטפות 8.16 רווח למניה -0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוץ הזורע 76.62 48.66
גרינברג מרון 14.51 9.21
מגדל משתתפות 3.36 2.13
מגדל קופ"ג 2.27 1.44
מגדל ביטוח 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 483.9 0 0
15/03/2018 483.9 0 0
14/03/2018 483.9 0 0
13/03/2018 483.9 0 0
12/03/2018 483.9 0 0
11/03/2018 483.9 0 0
08/03/2018 483.9 0 0
07/03/2018 483.9 0 0
06/03/2018 483.9 0 0
05/03/2018 483.9 0 0
04/03/2018 483.9 0 0
28/02/2018 483.9 0 0
27/02/2018 483.9 0 0
26/02/2018 483.9 0 0
25/02/2018 483.9 0 0
22/02/2018 483.9 -2.85 10
21/02/2018 498.1 -3 10
20/02/2018 513.5 0 0