נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1812
שער פתיחה 1812 0
שער ממוצע 1836.5 1.35
מחזור יומי ממוצע (שנה) 74.57
מחזור ע.נ. 195
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 185.75
הון רשום למסחר 10111511
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1812 0 1837 1.38
1804 -0.44 1838 1.43
1803 -0.5 1839 1.49
1792 -1.1 1840 1.55
1786 -1.43 1841 1.6
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 432.87 הכנסות 226.24
נכסים שוטפים 351.29 רווח גולמי 59.34
נכסים בלתי שוטפים 81.58 רווח תפעולי 18.27
הון עצמי 199.94 רווח לפני מס 13.03
התחייבות שוטפות 214.92 רווח נקי 10.33
התחייבויות בלתי שוטפות 18.01 רווח למניה 1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:47 1837 1.38 60 1.1
09:47 1836 1.32 50 0.92
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זילברשטיין שאול 28.81 53.52
אניר זילברשטיין 26.72 49.63
פסגות ק.גמל 7.68 14.27
מאג השקעות 5.59 10.38
הפניקס ק.גמל 5.3 9.85
קטן משה 5.14 9.55
ילין ק.נאמ 4.35 8.08
ילין ק.גמל 3.35 6.22
הפניקס-משתתפות 0.14 0.26
קולמן גולבינסקי שירה 0.13 0.23
פסגות תעודות סל 0.05 0.1
אקסלנס ת.סל 0.04 0.08
פסגות ק.נאמ 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 1812 -0.28 19
15/11/2018 1817 -0.49 4
14/11/2018 1826 2.01 17
13/11/2018 1790 -1.16 36
12/11/2018 1811 -0.6 42
11/11/2018 1822 1.67 450
08/11/2018 1792 0.39 62
07/11/2018 1785 1.36 18
06/11/2018 1761 -0.84 5
05/11/2018 1776 -1.61 51
04/11/2018 1805 -0.55 14
01/11/2018 1815 0.78 8
31/10/2018 1801 1.24 3
29/10/2018 1779 0.11 10
28/10/2018 1777 0.68 27
25/10/2018 1765 0.51 54
24/10/2018 1756 -1.62 13
23/10/2018 1785 -1.22 7
22/10/2018 1807 0.95 511
21/10/2018 1790 -0.94 38