נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1755
שער פתיחה 1755 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 113.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 177.46
הון רשום למסחר 10111511
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1704 -2.91 1763 0.46
1703 -2.96 1764 0.51
1702 -3.02 1765 0.57
1700 -3.13 1789 1.94
1667 -5.01 1790 1.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 419.59 הכנסות 337.29
נכסים שוטפים 344.9 רווח גולמי 84.47
נכסים בלתי שוטפים 74.69 רווח תפעולי 22.46
הון עצמי 198.52 רווח לפני מס 20.17
התחייבות שוטפות 194.79 רווח נקי 16.12
התחייבויות בלתי שוטפות 26.28 רווח למניה 1.55
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זילברשטיין שאול 28.81 51.13
אניר זילברשטיין 26.72 47.42
פסגות ק.גמל 7.68 13.64
מאג השקעות 5.59 9.92
הפניקס ק.גמל 5.3 9.41
קטן משה 5.14 9.13
ילין ק.נאמ 3.86 6.84
ילין ק.גמל 3.51 6.24
הפניקס-משתתפות 0.22 0.39
אקסלנס ת.סל 0.15 0.26
פסגות תעודות סל 0.13 0.23
קולמן גולבינסקי שירה 0.13 0.22
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 1755 1.5 26
15/03/2018 1729 2.01 2
14/03/2018 1695 -1.45 15
13/03/2018 1720 0.76 5
12/03/2018 1707 3.45 29
11/03/2018 1650 -2.94 74
08/03/2018 1700 -0.12 44
07/03/2018 1702 -0.18 43
06/03/2018 1705 0 81
05/03/2018 1705 -4.85 28
04/03/2018 1792 1.07 3
28/02/2018 1773 -4.11 12
27/02/2018 1849 0.43 9
26/02/2018 1841 1.94 9
25/02/2018 1806 -2.43 3
22/02/2018 1851 -0.16 0
21/02/2018 1854 0 0
20/02/2018 1854 0.54 3