נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 315
שער פתיחה 315 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 80.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 570
שווי שוק 64.2
הון רשום למסחר 20381023
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
308.4 -2.1 320.9 1.87
307.5 -2.38 321 1.9
307.4 -2.41 322.7 2.44
303 -3.81 324 2.86
302.9 -3.84 328.9 4.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 165.25 הכנסות 34.56
נכסים שוטפים 77.92 רווח גולמי 7.34
נכסים בלתי שוטפים 87.33 רווח תפעולי 0.43
הון עצמי 67.45 רווח לפני מס 0.2
התחייבות שוטפות 52.11 רווח נקי 0.13
התחייבויות בלתי שוטפות 45.7 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חי.ב בראמלי אחז 56.82 36.48
מור ק.נאמנות 9.65 6.2
הפניקס ק.גמל 9.51 6.11
הפניקס 1.93 1.24
הפניקס-משתתפות 0.44 0.28
אקסלנס ק.נאמ 0.1 0.06
אקסלנס ת.סל 0.09 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 315 5 248
18/07/2018 300 -2.79 154
17/07/2018 308.6 -1.44 61
16/07/2018 313.1 -1.54 13
15/07/2018 318 -0.03 109
12/07/2018 318.1 -1.73 14
11/07/2018 323.7 -1.13 18
10/07/2018 327.4 -2.21 7
09/07/2018 334.8 -2.76 8
08/07/2018 344.3 1.32 2
05/07/2018 339.8 4.81 3
04/07/2018 324.2 -2.96 56
03/07/2018 334.1 0.42 5
02/07/2018 332.7 -1.8 12
01/07/2018 338.8 -2.73 32
28/06/2018 348.3 -0.57 19
27/06/2018 350.3 -1.79 18
26/06/2018 356.7 -4.4 30
25/06/2018 373.1 -0.24 0
24/06/2018 374 0.16 30