נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 305.4
שער פתיחה 305.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 56.5
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 700
שווי שוק 62.24
הון רשום למסחר 20381023
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
298.1 -2.39 311.9 2.13
298 -2.42 312 2.16
293.6 -3.86 312.8 2.42
289.3 -5.27 317.5 3.96
285 -6.68 320 4.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 163.4 הכנסות 66.69
נכסים שוטפים 73.99 רווח גולמי 13.37
נכסים בלתי שוטפים 89.41 רווח תפעולי 0.43
הון עצמי 67.73 רווח לפני מס 0.03
התחייבות שוטפות 53.14 רווח נקי -0.12
התחייבויות בלתי שוטפות 42.54 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חי.ב בראמלי אחז 57.06 36.22
מור ק.נאמנות 9.87 6.26
הפניקס ק.גמל 9.51 6.04
הפניקס 1.93 1.22
הפניקס-משתתפות 0.4 0.25
אקסלנס ת.סל 0.09 0.06
אקסלנס ק.נאמ 0.06 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 305.4 0.36 1
15/11/2018 304.3 -3.55 6
14/11/2018 315.5 0 0
13/11/2018 315.5 0 0
12/11/2018 315.5 0 0
11/11/2018 315.5 3.34 3
08/11/2018 305.3 -1.64 7
07/11/2018 310.4 2.61 3
06/11/2018 302.5 1.37 15
05/11/2018 298.4 2.23 17
04/11/2018 291.9 2.39 3
01/11/2018 285.1 0.18 34
31/10/2018 284.6 -0.21 0
29/10/2018 285.2 -0.11 0
28/10/2018 285.5 0.49 5
25/10/2018 284.1 -0.66 97
24/10/2018 286 -0.24 26
23/10/2018 286.7 -2.52 33
22/10/2018 294.1 -5.53 14
21/10/2018 311.3 -2.38 7