נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 33
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 117.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 28.3 הכנסות 0
נכסים שוטפים 27.91 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.39 רווח תפעולי -7.5
הון עצמי 22.82 רווח לפני מס -7.2
התחייבות שוטפות 5.48 רווח נקי -7.2
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שמולביץ אשר 0.48
גילבוד טרייד ז 1.57
דקל פארמסוטיקלס 1.6
ג'ייז תרא 6.08
סטטסון ג'ון-נציג 5.34
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים