נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1666
שער פתיחה 1666 0
שער ממוצע 1650 -0.96
מחזור יומי ממוצע (שנה) 119.53
מחזור ע.נ. 609
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 250.01
הון רשום למסחר 15179767
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1648 -1.08 1649 -1.02
1643 -1.38 1664 -0.12
1630 -2.16 1667 0.06
1619 -2.82 1674 0.48
1616 -3 1786 7.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 627.73 הכנסות 527.55
נכסים שוטפים 424.04 רווח גולמי 103.17
נכסים בלתי שוטפים 166.08 רווח תפעולי 30.67
הון עצמי 213.91 רווח לפני מס 21.68
התחייבות שוטפות 300.08 רווח נקי 17.33
התחייבויות בלתי שוטפות 113.74 רווח למניה 1.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1647 -1.14 0 0
17:24 1648 -1.08 189 3.11
16:26 1666 0 120 2
11:46 1639 -1.62 300 4.92
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גניגר תעשיות 28.33 70.82
דיסקונט 15.15 37.86
פוליאון ברקאי 12.81 32.03
מגדל משתתפות 11.13 27.83
ילין ק.גמל 9.17 22.92
פסגות ק.נאמ 6.76 16.9
מגדל קופ"ג 3.34 8.35
ילין ק.נאמ 1.36 3.41
רון משה 0.49 1.23
מגדל ק.נאמ 0.18 0.46
וולודינגר שמואל 0.03 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 1647 -1.14 10
22/05/2019 1666 1.71 17
21/05/2019 1638 -0.49 71
20/05/2019 1646 -0.84 33
19/05/2019 1660 -0.36 37
16/05/2019 1666 2.78 4
15/05/2019 1621 -0.06 39
14/05/2019 1622 0 1012
13/05/2019 1622 -1.16 262
12/05/2019 1641 0 1
07/05/2019 1641 -0.85 170
06/05/2019 1655 -0.66 16
05/05/2019 1666 0.54 99
02/05/2019 1657 -0.54 1869
01/05/2019 1666 0 2256
30/04/2019 1666 -0.6 14
29/04/2019 1676 0.18 50
28/04/2019 1673 2.95 181