נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2195
שער פתיחה 2195 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 135.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 99
שווי שוק 333.2
הון רשום למסחר 15179767
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2169 -1.18 2239 2
2168 -1.23 2240 2.05
2143 -2.37 2248 2.41
2142 -2.41 2290 4.33
2100 -4.33 2313 5.38
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 613.26 הכנסות 245.99
נכסים שוטפים 422.35 רווח גולמי 53.57
נכסים בלתי שוטפים 190.91 רווח תפעולי 18.63
הון עצמי 206.17 רווח לפני מס 13.3
התחייבות שוטפות 288.35 רווח נקי 10.37
התחייבויות בלתי שוטפות 118.74 רווח למניה 0.68
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גניגר תעשיות 28.33 94.39
דיסקונט 15.15 50.46
פוליאון ברקאי 12.81 42.68
מגדל משתתפות 7.79 25.97
ילין ק.גמל 6.93 23.1
פסגות ק.נאמ 6.64 22.12
מגדל קופ"ג 3.34 11.12
ילין ק.נאמ 1.88 6.25
רון משה 0.49 1.64
מגדל ק.נאמ 0.39 1.3
פסגות תעודות סל 0.32 1.07
וולודינגר שמואל 0.03 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 2195 0 59
15/11/2018 2195 2.24 331
14/11/2018 2147 0 211
13/11/2018 2147 2.19 150
12/11/2018 2101 -0.24 87
11/11/2018 2106 0.38 36
08/11/2018 2098 0.77 39
07/11/2018 2082 2.21 95
06/11/2018 2037 1.6 68
05/11/2018 2005 0.75 500
04/11/2018 1990 0.45 34
01/11/2018 1981 -1.59 42
31/10/2018 2013 -2.85 104
29/10/2018 2072 3.03 133
28/10/2018 2011 0.5 12
25/10/2018 2001 -0.55 36
24/10/2018 2012 -0.74 32
23/10/2018 2027 -2.08 116
22/10/2018 2070 -3.32 318
21/10/2018 2141 -2.24 72