נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1780
שער פתיחה 1780 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 118.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 270.2
הון רשום למסחר 15179767
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1778 -0.11 1815 1.97
1776 -0.22 1816 2.02
1760 -1.12 1817 2.08
1755 -1.4 1818 2.13
1750 -1.69 1823 2.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 646.01 הכנסות 400.55
נכסים שוטפים 449.14 רווח גולמי 83.5
נכסים בלתי שוטפים 196.87 רווח תפעולי 30.15
הון עצמי 213.07 רווח לפני מס 22.73
התחייבות שוטפות 319.16 רווח נקי 18.07
התחייבויות בלתי שוטפות 113.78 רווח למניה 1.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גניגר תעשיות 28.33 76.54
דיסקונט 15.15 40.92
פוליאון ברקאי 12.81 34.61
מגדל משתתפות 11.13 30.08
ילין ק.גמל 6.95 18.78
פסגות ק.נאמ 6.85 18.51
מגדל קופ"ג 3.34 9.02
ילין ק.נאמ 1.36 3.68
רון משה 0.49 1.33
מגדל ק.נאמ 0.2 0.54
וולודינגר שמואל 0.03 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 1780 0.06 9
24/03/2019 1779 0.57 11
20/03/2019 1769 0.45 24
19/03/2019 1761 0.4 16
18/03/2019 1754 0.57 9
17/03/2019 1744 1.22 4
14/03/2019 1723 0.29 15
13/03/2019 1718 -2.16 54
12/03/2019 1756 -2.17 12
11/03/2019 1795 0 8
10/03/2019 1795 -1.59 32
07/03/2019 1824 -2.25 120
06/03/2019 1866 -1.27 12
05/03/2019 1890 -1.41 47
04/03/2019 1917 -0.78 7
03/03/2019 1932 0.21 45
28/02/2019 1928 7.89 157
27/02/2019 1787 4.69 145