נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 299.8
שער פתיחה 299.8 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 74.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 630
שווי שוק 42.56
הון רשום למסחר 14196968
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
288.3 -3.84 299 -0.27
288 -3.94 299.9 0.03
287 -4.27 300 0.07
285 -4.94 304 1.4
280 -6.6 309.8 3.34
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 34.71 הכנסות 27.76
נכסים שוטפים 26.73 רווח גולמי 16.58
נכסים בלתי שוטפים 7.99 רווח תפעולי -1.41
הון עצמי 23.45 רווח לפני מס -1.3
התחייבות שוטפות 9.89 רווח נקי -1.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1.37 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גיל עמנואל 17.61 7.49
ילין ק.גמל 14.57 6.2
רפפורט סונדרה ז 7.32 3.11
סיטון יאשה 2.88 1.23
שוויבל אלן 0.49 0.21
אסאנו וורן ז 0.35 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 299.8 0.33 30
18/07/2018 298.8 -0.63 7
17/07/2018 300.7 2.11 18
16/07/2018 294.5 -0.07 38
15/07/2018 294.7 -2 44
12/07/2018 300.7 0.6 54
11/07/2018 298.9 -0.7 16
10/07/2018 301 0.3 80
09/07/2018 300.1 -2.88 160
08/07/2018 309 -0.71 74
05/07/2018 311.2 -0.32 313
04/07/2018 312.2 -0.57 48
03/07/2018 314 0.45 65
02/07/2018 312.6 -1.57 34
01/07/2018 317.6 0.76 16
28/06/2018 315.2 2.34 1
27/06/2018 308 -0.42 9
26/06/2018 309.3 -0.67 8
25/06/2018 311.4 -1.17 55
24/06/2018 315.1 0.38 77