נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 419
שער פתיחה 419 0
שער ממוצע 417.64 -0.32
מחזור יומי ממוצע (שנה) 154.09
מחזור ע.נ. 3878
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 460
שווי שוק 196.58
הון רשום למסחר 47119500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
409.4 -2.29 415.7 -0.79
409.3 -2.32 415.9 -0.74
409.1 -2.36 419.9 0.21
409 -2.39 420.9 0.45
408 -2.63 421 0.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 558.76 הכנסות 220.82
נכסים שוטפים 411.81 רווח גולמי 137.06
נכסים בלתי שוטפים 146.95 רווח תפעולי 9.92
הון עצמי 300.48 רווח לפני מס 9.03
התחייבות שוטפות 251.13 רווח נקי 6.68
התחייבויות בלתי שוטפות 7.15 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 417.2 -0.43 0 0
10:28 422 0.72 1000 4.22
10:02 415.3 -0.88 1102 4.58
10:02 415.3 -0.88 1558 6.47
09:55 418.4 -0.14 218 0.91
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל תעשיות 53.06 104.3
כלל ביטוח-ק.גמל 12.29 24.17
דש איפקס ק.גמל 5.44 10.7
כלל החז ביטוח 1.91 3.75
דש איפקס ק.נאמ 0.51 1.01
מיטב דש ת.סל 0.42 0.82
כלל ביטוח-משתתפ 0.3 0.6
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 417.2 -0.43 16
18/07/2018 419 -0.14 26
17/07/2018 419.6 -1.46 203
16/07/2018 425.8 -0.14 16
15/07/2018 426.4 -0.79 5
12/07/2018 429.8 -0.21 38
11/07/2018 430.7 -1.6 30
10/07/2018 437.7 0.05 13
09/07/2018 437.5 0 11
08/07/2018 437.5 0.07 32
05/07/2018 437.2 0 12
04/07/2018 437.2 -0.11 22
03/07/2018 437.7 0.27 62
02/07/2018 436.5 0.99 68
01/07/2018 432.2 -0.58 15
28/06/2018 434.7 -1.43 93
27/06/2018 441 -0.2 175
26/06/2018 441.9 0.2 201
25/06/2018 441 -0.02 69
24/06/2018 441.1 -1.98 9
21/06/2018 450 -0.92 9