נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 360.3
שער פתיחה 360.3 0
שער ממוצע 362.07 0.49
מחזור יומי ממוצע (שנה) 128.33
מחזור ע.נ. 7497
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 540
שווי שוק 170.57
הון רשום למסחר 47119500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
361.3 0.28 364 1.03
360.1 -0.06 365.5 1.44
360 -0.08 365.6 1.47
356.6 -1.03 366 1.58
352 -2.3 371 2.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 534.21 הכנסות 415.9
נכסים שוטפים 371.61 רווח גולמי 262.04
נכסים בלתי שוטפים 162.6 רווח תפעולי 4.65
הון עצמי 297.81 רווח לפני מס 3.28
התחייבות שוטפות 228.74 רווח נקי 2.17
התחייבויות בלתי שוטפות 7.66 רווח למניה 0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:58 362 0.47 5000 18.1
09:58 362.1 0.5 1798 6.51
09:58 362.1 0.5 699 2.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל תעשיות 53.06 91
כלל ביטוח-ק.גמל 12.29 21.09
דש איפקס ק.גמל 5.44 9.34
כלל החז ביטוח 1.91 3.28
דש איפקס ק.נאמ 0.56 0.95
מיטב דש ת.סל 0.39 0.67
כלל ביטוח-משתתפ 0.3 0.52
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 360.3 -2.17 117
15/11/2018 368.3 -0.19 148
14/11/2018 369 -0.4 17
13/11/2018 370.5 -1.15 50
12/11/2018 374.8 0.19 6
11/11/2018 374.1 -1.06 44
08/11/2018 378.1 1.34 46
07/11/2018 373.1 -0.21 25
06/11/2018 373.9 -1.03 31
05/11/2018 377.8 0.13 113
04/11/2018 377.3 1.26 54
01/11/2018 372.6 0.11 88
31/10/2018 372.2 0.38 45
29/10/2018 370.8 1.95 148
28/10/2018 363.7 3.8 148
25/10/2018 350.4 -1.9 130
24/10/2018 357.2 -0.7 12
23/10/2018 359.7 -0.99 70
22/10/2018 363.3 -0.38 62
21/10/2018 364.7 0 0