נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2060
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6439.81
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 240
שווי שוק 7189.45
הון רשום למסחר 349002261
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11438.87 הכנסות 707.67
נכסים שוטפים 349.32 רווח גולמי 646.38
נכסים בלתי שוטפים 11070.24 רווח תפעולי 862.86
הון עצמי 4836.82 רווח לפני מס 716.55
התחייבות שוטפות 1013.88 רווח נקי 566.89
התחייבויות בלתי שוטפות 5588.17 רווח למניה 1.69
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 2060 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלוני חץ 57.96 4166.87
אלטשלר שחם ק.גמ 7.05 507
הראל ק.גמל 4.57 328.37
מוסלר אבשלום 0.86 61.8
אלטשלר שחם ק.נא 0.73 52.57
הראל ק.נאמ 0.54 38.87
חץ נתן 0.36 26.16
ורטהיים אחז 0.36 26.16
הראל השקעות 0.29 20.52
ורטהיים אבירם 0.03 2.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 2060 0.68 4965
24/03/2019 2099 1.16 2071
20/03/2019 2075 2.22 5996
19/03/2019 2030 -1.36 8893
18/03/2019 2058 -0.82 2556
17/03/2019 2075 0 3336
14/03/2019 2075 0 6482
13/03/2019 2075 0.73 15117
12/03/2019 2060 -0.68 5262
11/03/2019 2074 -0.05 12212
10/03/2019 2075 -0.24 1345
07/03/2019 2080 -0.67 8144
06/03/2019 2094 -0.19 3600
05/03/2019 2098 -1.32 4388
04/03/2019 2126 -0.84 5089
03/03/2019 2144 2.1 8628
28/02/2019 2100 1.45 21868
27/02/2019 2070 -0.19 6915