נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6885
שער פתיחה 6885 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 172.03
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 31
שווי שוק 870.51
הון רשום למסחר 12643536
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6659 -3.28 7000 1.67
6658 -3.3 7023 2
6650 -3.41 7199 4.56
6544 -4.95
6426 -6.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3652.47 הכנסות 234.04
נכסים שוטפים 1861.15 רווח גולמי 37.46
נכסים בלתי שוטפים 1732.16 רווח תפעולי 25.91
הון עצמי 1019.63 רווח לפני מס 18.64
התחייבות שוטפות 1703.91 רווח נקי 13.95
התחייבויות בלתי שוטפות 928.92 רווח למניה 1.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דניה סיבוס 74.21 646.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 6885 0 51
22/05/2019 6885 2.29 168
21/05/2019 6731 2.19 71
20/05/2019 6587 2.49 27
19/05/2019 6427 0 15
16/05/2019 6427 -0.36 15
15/05/2019 6450 -1.24 83
14/05/2019 6926 -1.24 103
13/05/2019 7013 0.37 356
12/05/2019 6987 0.03 87
07/05/2019 6985 0.13 15
06/05/2019 6976 0.77 105
05/05/2019 6923 -0.22 7
02/05/2019 6938 0 13
01/05/2019 6938 0 4
30/04/2019 6938 -0.01 4
29/04/2019 6939 -1.03 9
28/04/2019 7011 -0.13 162