נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6050
שער פתיחה 6050 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 380.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 33
שווי שוק 764.93
הון רשום למסחר 12643536
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6051 0.02 6114 1.06
6050 0 6115 1.07
6000 -0.83 6365 5.21
5903 -2.43 6366 5.22
5902 -2.45 6500 7.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3494.72 הכנסות 758.81
נכסים שוטפים 1652.95 רווח גולמי 131.91
נכסים בלתי שוטפים 1841.77 רווח תפעולי 94.76
הון עצמי 972.3 רווח לפני מס 71.31
התחייבות שוטפות 1459.65 רווח נקי 52.88
התחייבויות בלתי שוטפות 1062.77 רווח למניה 4.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דניה סיבוס 74.21 567.68
מור ק.נאמנות 5.31 40.63
מור קרן גידור 0.05 0.39
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 6050 -1.93 88
15/11/2018 6169 0 1
14/11/2018 6169 -0.69 866
13/11/2018 6212 -0.26 33
12/11/2018 6228 2.64 16
11/11/2018 6068 0 4
08/11/2018 6068 0 8
07/11/2018 6068 -0.8 7
06/11/2018 6117 0 5
05/11/2018 6117 -0.91 1
04/11/2018 6173 1.7 10
01/11/2018 6070 -0.98 14
31/10/2018 6130 0.44 21
29/10/2018 6103 3.23 34
28/10/2018 5912 -3.82 7
25/10/2018 6147 0 0
24/10/2018 6147 2.25 51
23/10/2018 6012 -1.07 11
22/10/2018 6077 0 23
21/10/2018 6077 0 1