נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 999.6
שער פתיחה 999.6 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 166.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 230
שווי שוק 268.88
הון רשום למסחר 26899228
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
987 -1.26 1051 5.14
986.7 -1.29 1070 7.04
970.1 -2.95 1078 7.84
970 -2.96 1079 7.94
950 -4.96 1100 10.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 40.21 הכנסות 24.28
נכסים שוטפים 34.69 רווח גולמי 8.4
נכסים בלתי שוטפים 5.52 רווח תפעולי -8.37
הון עצמי -17.16 רווח לפני מס -7.37
התחייבות שוטפות 25.93 רווח נקי -7.22
התחייבויות בלתי שוטפות 31.45 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארקין משה 75.31 202.51
מגדל משתתפות 3.09 8.32
מגדל קופ"ג 1.99 5.35
א.מ אקסלמד 0.94 2.53
מגדל ביטוח 0.22 0.59
רובינשטיין שמואל 0.03 0.08
מגדל ק.נאמ 0.03 0.08
ורנר רפאל 0.01 0.02
גייגר אורי 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 999.6 -0.24 19
15/11/2018 1002 -0.89 48
14/11/2018 1011 -0.79 9
13/11/2018 1019 3.04 81
12/11/2018 988.9 -0.75 112
11/11/2018 996.4 0.19 102
08/11/2018 994.5 0.72 79
07/11/2018 987.4 8.48 405
06/11/2018 910.2 5.08 81
05/11/2018 866.2 1.56 115
04/11/2018 852.9 -3.43 88
01/11/2018 883.2 -0.21 56
31/10/2018 885.1 -1.55 72
29/10/2018 899 -4.74 171
28/10/2018 943.7 -1.75 28
25/10/2018 960.5 -2.49 31
24/10/2018 985 -1.47 87
23/10/2018 999.7 -2.66 81
22/10/2018 1027 2.6 391
21/10/2018 1001 -1.48 35