נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1458
שער פתיחה 1458 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 300.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 372.49
הון רשום למסחר 25548272
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1422 -2.47 1443 -1.03
1390 -4.66 1469 0.75
1389 -4.73 1470 0.82
1381 -5.28 1480 1.51
1351 -7.34 1498 2.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 31.41 הכנסות 33.05
נכסים שוטפים 27.66 רווח גולמי 9.99
נכסים בלתי שוטפים 3.75 רווח תפעולי -17.45
הון עצמי -12.64 רווח לפני מס -18.94
התחייבות שוטפות 17.22 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 26.84 רווח למניה -0.73
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארקין משה 76.89 286.39
מגדל משתתפות 3.26 12.14
מגדל קופ"ג 2.1 7.81
א.מ אקסלמד 0.99 3.69
מגדל ביטוח 0.23 0.87
רובינשטיין שמואל 0.03 0.12
מגדל ק.נאמ 0.02 0.07
ורנר רפאל 0.01 0.04
גייגר אורי 0.01 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 1458 1.18 246
15/03/2018 1441 -1.97 545
14/03/2018 1470 -0.94 328
13/03/2018 1484 -1.85 640
12/03/2018 1512 5.22 673
11/03/2018 1437 1.84 300
08/03/2018 1411 0.07 30
07/03/2018 1410 0.86 59
06/03/2018 1398 6.72 241
05/03/2018 1310 -1.5 54
04/03/2018 1330 -0.67 16
28/02/2018 1339 -2.12 210
27/02/2018 1368 0.66 58
26/02/2018 1359 -0.07 45
25/02/2018 1360 1.72 35
22/02/2018 1337 0.38 36
21/02/2018 1332 -1.04 166
20/02/2018 1346 -2.89 157