נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 96.5
שער פתיחה 96.9 0.41
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.18
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2700
שווי שוק 168.73
הון רשום למסחר 174844779
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
96.5 0 96.9 0.41
77 -20.21 97 0.52
72.4 -24.97 97.2 0.73
72.3 -25.08 118.5 22.8
72.2 -25.18 118.6 22.9
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 573.58 הכנסות 723.58
נכסים שוטפים 343.32 רווח גולמי 293.21
נכסים בלתי שוטפים 230.26 רווח תפעולי -4.06
הון עצמי 81.17 רווח לפני מס -11.68
התחייבות שוטפות 332.34 רווח נקי -12.43
התחייבויות בלתי שוטפות 160.07 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת שביט 57.21 96.92
הכשרה משתתפות 11.78 19.95
הפניקס ק.גמל 9.53 16.15
הכשרה ביטוח 7.67 12.99
שביט רמי 2.96 5.01
הפניקס 0.47 0.79
אקסלנס ת.סל 0.03 0.05
גיטרץ יעקב 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 96.5 0 5
21/01/2019 96.5 0 26
20/01/2019 96.5 1.37 7
17/01/2019 95.2 0 32
16/01/2019 95.2 3.7 14
15/01/2019 91.8 -3.47 7
14/01/2019 95.1 4.62 34
13/01/2019 90.9 1.11 60
10/01/2019 89.9 7.15 31
09/01/2019 83.9 0.72 18
08/01/2019 83.3 -1.42 29
07/01/2019 84.5 -0.24 8
06/01/2019 84.7 -2.53 18
03/01/2019 86.9 0 3
02/01/2019 86.9 8.9 2
01/01/2019 79.8 9.02 11
31/12/2018 73.2 -10.73 28
30/12/2018 82 -2.26 4
27/12/2018 83.9 1.94 9
26/12/2018 82.3 11.67 2
25/12/2018 73.7 -6.71 16
24/12/2018 79 -3.66 14