נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4925
שער פתיחה 4925 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 251.76
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 44
שווי שוק 1028.13
הון רשום למסחר 20875754
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
4531 -8 4900 -0.51
4530 -8.02 4999 1.5
4503 -8.57 5300 7.61
4502 -8.59 5599 13.69
4500 -8.63 10000 103.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1166.21 הכנסות 1813.86
נכסים שוטפים 991.39 רווח גולמי 255.85
נכסים בלתי שוטפים 174.83 רווח תפעולי 91.28
הון עצמי 834.34 רווח לפני מס 94.02
התחייבות שוטפות 317.18 רווח נקי 58.47
התחייבויות בלתי שוטפות 14.7 רווח למניה 2.95
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נטו 79.45 816.83
הפניקס ק.גמל 4.66 47.93
הפניקס 0.4 4.14
אקסלנס ק.נאמ 0.03 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 4925 0 13
21/01/2019 4925 6.95 26
20/01/2019 4605 0 93
17/01/2019 4605 -0.07 29
16/01/2019 4608 0.02 46
15/01/2019 4607 0 23
14/01/2019 4607 0.02 45
13/01/2019 4606 0 78
10/01/2019 4606 0 61
09/01/2019 4606 0.04 435
08/01/2019 4604 3.65 82
07/01/2019 4442 -0.09 91
06/01/2019 4446 0 1
03/01/2019 4446 -1.38 35
02/01/2019 4508 -1.27 2
01/01/2019 4566 0.51 494
31/12/2018 4543 1.14 194
30/12/2018 4492 -0.22 8
27/12/2018 4502 -2.76 11
26/12/2018 4630 0.26 159
25/12/2018 4618 1.29 63
24/12/2018 4559 -4.4 23