נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 49.3
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 822.76
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 83.69 הכנסות 0
נכסים שוטפים 81.87 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.82 רווח תפעולי -8.77
הון עצמי 68.65 רווח לפני מס -22.2
התחייבות שוטפות 3.14 רווח נקי -22.2
התחייבויות בלתי שוטפות 11.91 רווח למניה -0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בבקוב רון 2.11
רוטמן אבנר 0.06
לאוול ג'ורג' 0.14
נכט מריוס 20.56
אייבקס אינו' ז 5.49
דארט קנת ז 7.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים