נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 342.1
שער פתיחה 342.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 580
שווי שוק 73.93
הון רשום למסחר 21612041
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
329 -3.83 355.2 3.83
321 -6.17 364.1 6.43
313.2 -8.45 373.2 9.09
305.6 -10.67 382.5 11.81
298.2 -12.83 392.1 14.62
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 311.82 הכנסות 144.25
נכסים שוטפים 215.66 רווח גולמי 4.3
נכסים בלתי שוטפים 96.17 רווח תפעולי -5.45
הון עצמי 91.78 רווח לפני מס -17.09
התחייבות שוטפות 95.8 רווח נקי -15.88
התחייבויות בלתי שוטפות 124.25 רווח למניה -0.86
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 42.45 31.38
קנפלר אליהו 32.5 24.03
מצלאוי קלרה 4.63 3.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 342.1 0 0
21/01/2019 342.1 0 0
20/01/2019 342.1 0 0
17/01/2019 342.1 0 0
16/01/2019 342.1 0 0
15/01/2019 342.1 0 0
14/01/2019 342.1 0 0
13/01/2019 342.1 0 0
10/01/2019 342.1 0 0
09/01/2019 342.1 0 0
08/01/2019 342.1 0 0
07/01/2019 342.1 0 0
06/01/2019 342.1 0 0
03/01/2019 342.1 0 0
02/01/2019 342.1 0 0
01/01/2019 342.1 0 0
31/12/2018 342.1 0 0
30/12/2018 342.1 0 0
27/12/2018 342.1 0 0
26/12/2018 342.1 0 0
25/12/2018 342.1 0 0
24/12/2018 342.1 0 0