נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 432
שער פתיחה 432 0
שער ממוצע 432 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.19
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 460
שווי שוק 82.56
הון רשום למסחר 19112041
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
322 -25.46 454 5.09
464 7.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 374.14 הכנסות 105.51
נכסים שוטפים 274.18 רווח גולמי 0.87
נכסים בלתי שוטפים 99.96 רווח תפעולי -2.21
הון עצמי 93.16 רווח לפני מס -6.08
התחייבות שוטפות 125.82 רווח נקי -5.64
התחייבויות בלתי שוטפות 155.16 רווח למניה -0.28
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 432 0
10:14 432 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 39.63
קנפלר אליהו 36.75 30.34
מצלאוי קלרה 5.23 4.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 432 0 0
18/07/2018 432 0 0
17/07/2018 432 0 0
16/07/2018 432 0 0
15/07/2018 432 0 0
12/07/2018 432 0 0
11/07/2018 432 0 0
10/07/2018 432 0 0
09/07/2018 432 0 0
08/07/2018 432 0 0
05/07/2018 432 0 0
04/07/2018 432 0 0
03/07/2018 432 0 0
02/07/2018 432 0 0
01/07/2018 432 0 0
28/06/2018 432 0 0
27/06/2018 432 0 0
26/06/2018 432 0 0
25/06/2018 432 0 0
24/06/2018 432 0.19 2
21/06/2018 431.2 0 0