נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 339
שער פתיחה 339 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.53
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 590
שווי שוק 73.26
הון רשום למסחר 21612041
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 295.83 הכנסות 165.46
נכסים שוטפים 195.69 רווח גולמי 4.87
נכסים בלתי שוטפים 93.57 רווח תפעולי -8.93
הון עצמי 90.24 רווח לפני מס -21.71
התחייבות שוטפות 82.06 רווח נקי -20.49
התחייבויות בלתי שוטפות 123.53 רווח למניה -1.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 42.45 31.1
קנפלר אליהו 32.5 23.81
מצלאוי קלרה 4.63 3.39
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 339 0 0
22/05/2019 339 0 0
21/05/2019 339 0 0
20/05/2019 339 0 0
19/05/2019 339 0 0
16/05/2019 339 0 0
15/05/2019 339 0 0
14/05/2019 339 0 0
13/05/2019 339 0 0
12/05/2019 339 0 0
07/05/2019 339 0 0
06/05/2019 339 0 0
05/05/2019 339 0 0
02/05/2019 339 0 0
01/05/2019 339 0 0
30/04/2019 339 0 0
29/04/2019 339 0 0
28/04/2019 339 0 0