נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 495.5
שער פתיחה
שער ממוצע 490 -1.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 340
שווי שוק 15.03
הון רשום למסחר 3067740
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
490 -1.11 400 -19.27
450 -9.18 527 6.36
400 -19.27 528.8 6.72
330 -33.4 530 6.96
575 16.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.21
הון עצמי -0.68 רווח לפני מס -0.21
התחייבות שוטפות 0.68 רווח נקי -0.21
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יוגב יואל 43.5 6.54
שני שלומי 5.31 0.8
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 495.5 -6.51 17
15/11/2018 530 -4.16 3
14/11/2018 553 -1.25 8
13/11/2018 560 0 0
12/11/2018 560 1.84 5
11/11/2018 549.9 0 0
08/11/2018 549.9 -5.03 39
07/11/2018 579 2.24 14
06/11/2018 566.3 -3.2 60
05/11/2018 585 0 0
04/11/2018 585 0 0
01/11/2018 585 0 0
31/10/2018 585 2.78 54
29/10/2018 569.2 -0.11 1
28/10/2018 569.8 -1.08 5
25/10/2018 576 7.87 21
24/10/2018 534 6.8 28
23/10/2018 500 -2.32 8
22/10/2018 511.9 0.1 2
21/10/2018 511.4 0 0