נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1104
שער פתיחה 1103 -0.09
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 171.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 519.69
הון רשום למסחר 47073200
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1103 -0.09 1114 0.91
1096 -0.72 1121 1.54
1095 -0.82 1122 1.63
1072 -2.9 1129 2.26
1071 -2.99 1139 3.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1506.04 הכנסות 39.77
נכסים שוטפים 123.54 רווח גולמי 23.69
נכסים בלתי שוטפים 1382.5 רווח תפעולי 24.6
הון עצמי 646.57 רווח לפני מס 19.44
התחייבות שוטפות 393.26 רווח נקי 16.8
התחייבויות בלתי שוטפות 466.21 רווח למניה 0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פליינג קרגו 17.04 88.47
גיתם מערכות 12.35 64.14
טרה ביתא 10.65 55.29
אחים חממה ושות' 10.65 55.29
הראל ק.גמל 9.16 47.53
סמסונוב אהוד 6.28 32.62
ירונגל 6.18 32.07
הפניקס ק.גמל 5.82 30.23
הראל השקעות 4.83 25.05
הראל משתתפות 3.06 15.88
פרופר גד 0.85 4.42
פרופר דן 0.85 4.42
הפניקס 0.77 4.01
אקסלנס ת.סל 0.26 1.36
הראל ת.סל 0.23 1.17
שמיע ירון 0.2 1.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 1104 1.56 38
15/11/2018 1087 0 584
14/11/2018 1087 -1.45 26
13/11/2018 1103 2.8 759
12/11/2018 1073 -1.2 31
11/11/2018 1086 0 8
08/11/2018 1086 0.65 75
07/11/2018 1079 2.66 283
06/11/2018 1051 0.77 80
05/11/2018 1043 0.58 120
04/11/2018 1037 0.58 68
01/11/2018 1031 0.49 112
31/10/2018 1026 -0.29 180
29/10/2018 1029 0.19 78
28/10/2018 1027 0.59 80
25/10/2018 1021 -0.49 198
24/10/2018 1026 0.39 401
23/10/2018 1022 -1.06 424
22/10/2018 1033 0.78 21
21/10/2018 1025 -1.63 63