נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 129.2
שער פתיחה
שער ממוצע 134.05 3.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 56.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1600
שווי שוק 16.81
הון רשום למסחר 12542461
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
134.1 3.79 134 3.72
126.3 -2.24 134.1 3.79
124.3 -3.79 138.1 6.89
121.9 -5.65 140.7 8.9
120.1 -7.04 140.9 9.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.74 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.79 רווח גולמי -0.04
נכסים בלתי שוטפים 2.94 רווח תפעולי -1.08
הון עצמי -2.4 רווח לפני מס -1.03
התחייבות שוטפות 6.14 רווח נקי -1.03
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.11
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גריפין 4.36 0.73
חפה השקעות 0.42 0.07
גלוב חיפושי נפט 0.22 0.04
דרין ברוך 0 0
שטרנברג אסף 0 0
דרין אחזקות 0 0
חי יעקב 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 129.2 -0.84 19
15/11/2018 130.3 -5.1 74
14/11/2018 137.3 -2.62 93
13/11/2018 141 0 0
12/11/2018 141 1.73 8
11/11/2018 138.6 3.2 43
08/11/2018 134.3 -2.33 105
07/11/2018 137.5 0.29 219
06/11/2018 137.1 0.59 313
05/11/2018 136.3 0.81 1
04/11/2018 135.2 0.82 185
01/11/2018 134.1 6.94 73
31/10/2018 125.4 -4.06 101
29/10/2018 130.7 4.31 108
28/10/2018 125.3 -0.87 27
25/10/2018 126.4 0.32 603
24/10/2018 126 -0.47 29
23/10/2018 126.6 1.85 27
22/10/2018 124.3 -5.4 72
21/10/2018 131.4 -0.61 6