נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 143.2
שער פתיחה
שער ממוצע 150 4.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 38.97
הון רשום למסחר 25981698
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
150 4.75 150 4.75
140 -2.23 153 6.84
138 -3.63 155 8.24
136 -5.03 156 8.94
130 -9.22 160 11.73
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.76 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4.76 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -4.65
הון עצמי -2.25 רווח לפני מס -5.4
התחייבות שוטפות 1.44 רווח נקי -5.4
התחייבויות בלתי שוטפות 5.58 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הכשרת הישוב 76.66 29.88
נמרודי עופר 3.88 1.51
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 143.2 6.87 103
15/11/2018 134 -5.17 9
14/11/2018 141.3 -0.98 3
13/11/2018 142.7 -0.63 0
12/11/2018 143.6 0 0
11/11/2018 143.6 -0.21 4
08/11/2018 143.9 0 0
07/11/2018 143.9 0 0
06/11/2018 143.9 1.48 3
05/11/2018 141.8 0 0
04/11/2018 141.8 0.5 1
01/11/2018 141.1 -2.01 5
31/10/2018 144 0 0
29/10/2018 144 0 0
28/10/2018 144 0 0
25/10/2018 144 0 0
24/10/2018 144 0 0
23/10/2018 144 1.34 2
22/10/2018 142.1 -4.37 53
21/10/2018 148.6 1.16 1