נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1105
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 112.71
הון רשום למסחר 10199573
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 188.14 הכנסות 0
נכסים שוטפים 188.12 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.02 רווח תפעולי -0.91
הון עצמי 134.06 רווח לפני מס 3.08
התחייבות שוטפות 52.33 רווח נקי 2.34
התחייבויות בלתי שוטפות 1.75 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 1105 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גרין פורסט 82.08 92.51
איביאי ק.נאמ 4.06 4.57
איביאי קופ"ג 0.97 1.1
זלטנרייך עידו 0.12 0.14
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 1105 0 0
24/03/2019 1105 0 0
20/03/2019 1105 0 0
19/03/2019 1105 0 0
18/03/2019 1105 0 0
17/03/2019 1105 0 0
14/03/2019 1105 0 0
13/03/2019 1105 0 0
12/03/2019 1105 0 0
11/03/2019 1105 0 0
10/03/2019 1105 0 0
07/03/2019 1105 0 0
06/03/2019 1105 0 0
05/03/2019 1105 4.74 10
04/03/2019 1055 0 0
03/03/2019 1055 0 0
28/02/2019 1055 0 0
27/02/2019 1055 0 0