נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4320
שער פתיחה 4320 0
שער ממוצע 4298.64 -0.49
מחזור יומי ממוצע (שנה) 395.38
מחזור ע.נ. 2294
מספר עסקאות 28
תנועה מינימלית 47
שווי שוק 618.73
הון רשום למסחר 14422592
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
4238 -1.9 4280 -0.93
4212 -2.5 4312 -0.19
4190 -3.01 4340 0.46
4169 -3.5 4349 0.67
4147 -4 4355 0.81
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 671.22 הכנסות 834.33
נכסים שוטפים 461.91 רווח גולמי 205.93
נכסים בלתי שוטפים 209.32 רווח תפעולי 22.93
הון עצמי 262.97 רווח לפני מס 21.02
התחייבות שוטפות 312.04 רווח נקי 15.91
התחייבויות בלתי שוטפות 96.22 רווח למניה 1.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4290 -0.69 0 0
17:24 4280 -0.93 633 27.09
16:30 4312 -0.19 47 2.03
16:27 4292 -0.65 125 5.36
16:26 4310 -0.23 81 3.49
16:25 4290 -0.69 194 8.32
16:20 4290 -0.69 132 5.66
11:57 4312 -0.19 50 2.16
11:57 4312 -0.19 76 3.28
11:56 4312 -0.19 50 2.16
11:56 4312 -0.19 75 3.23
11:56 4305 -0.35 261 11.24
11:56 4305 -0.35 239 10.29
11:54 4259 -1.41 331 14.1
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רביד אייל 30.17 186.67
רביד אברהם 30.17 186.67
כלל ביטוח-משתתפ 7.69 47.6
ילין ק.נאמ 5.83 36.08
כלל החז ביטוח 4.29 26.53
רביד חיים 2.77 17.16
אפסילון ק.נאמ 0.31 1.93
כלל ביטוח-ק.גמל 0.19 1.18
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
12/11/2018 4290 -0.69 98
11/11/2018 4320 -0.09 229
08/11/2018 4324 1.55 332
07/11/2018 4258 0.71 792
06/11/2018 4228 0.28 108
05/11/2018 4216 0.12 201
04/11/2018 4211 -0.59 313
01/11/2018 4236 0 367
31/10/2018 4236 3.12 555
29/10/2018 4108 0.54 77
28/10/2018 4086 0.22 99
25/10/2018 4077 0.74 619
24/10/2018 4047 -0.42 115
23/10/2018 4064 -0.71 671
22/10/2018 4093 0.15 384
21/10/2018 4087 -2.01 208
18/10/2018 4171 -0.19 20
17/10/2018 4179 -0.95 327
16/10/2018 4219 0.05 23
15/10/2018 4217 -1.15 240
14/10/2018 4266 0.8 67