נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2538
שער פתיחה 2538 0
שער ממוצע 2516.71 -0.84
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2457.23
מחזור ע.נ. 746
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 81
שווי שוק 2002.69
הון רשום למסחר 79947513
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2505 -1.3 2519 -0.75
2501 -1.46 2521 -0.67
2500 -1.5 2538 0
2485 -2.09 2540 0.08
2438 -3.94 2575 1.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3971.27 הכנסות 3224.12
נכסים שוטפים 1802.11 רווח גולמי 525.8
נכסים בלתי שוטפים 2169.17 רווח תפעולי 266.07
הון עצמי 1327.41 רווח לפני מס 235.26
התחייבות שוטפות 1296.14 רווח נקי 185.32
התחייבויות בלתי שוטפות 1347.73 רווח למניה 2.62
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:26 2505 -1.3 107 2.68
10:24 2505 -1.3 93 2.33
10:16 2505 -1.3 63 1.58
10:16 2514 -0.95 181 4.55
10:16 2514 -0.95 104 2.61
09:55 2536 -0.08 1 0.03
09:45 2538 0 197 5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קרסו יואל 8.69 173.47
קרסו אריאל 8.08 161.22
גולדשטיין קרסו יוני 8.05 160.61
חושן אורלי 8.05 160.61
מזרחי ציפורה 8.05 160.61
קרסו מכבי 7.86 157
קרסו בוטון שרה 5.44 108.59
קרסו משה 5.44 108.58
קרסו עוז עדנה 5.21 104.04
וייץ יצחק 2.19 43.7
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 2538 -0.16 352
15/03/2018 2542 -2.79 342
14/03/2018 2615 -3.51 343
13/03/2018 2710 2.46 627
12/03/2018 2645 2.04 431
11/03/2018 2592 4.01 733
08/03/2018 2492 2.81 595
07/03/2018 2424 -0.29 442
06/03/2018 2431 -0.33 384
05/03/2018 2439 1.79 848
04/03/2018 2396 -2.96 549
28/02/2018 2469 -4.08 997
27/02/2018 2574 0.12 1084
26/02/2018 2571 0.04 171
25/02/2018 2570 -0.39 389
22/02/2018 2580 0 637
21/02/2018 2580 0 576
20/02/2018 2580 0.23 269