נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2107
שער פתיחה 2107 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1296.18
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 99
שווי שוק 1684.49
הון רשום למסחר 79947513
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2101 -0.28 2119 0.57
2100 -0.33 2120 0.62
2097 -0.47 2131 1.14
2076 -1.47 2132 1.19
2075 -1.52 2135 1.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4392.27 הכנסות 1204.38
נכסים שוטפים 2046.51 רווח גולמי 150.53
נכסים בלתי שוטפים 2345.76 רווח תפעולי 63.35
הון עצמי 1327.61 רווח לפני מס 65.19
התחייבות שוטפות 1749.76 רווח נקי 50.44
התחייבויות בלתי שוטפות 1314.9 רווח למניה 0.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קרסו יואל 8.7 146.48
קרסו אריאל 8.09 136.24
מזרחי ציפורה 8.06 135.69
גולדשטיין קרסו יוני 8.05 135.62
חושן אורלי 8.05 135.52
קרסו מכבי 7.81 131.62
קרסו משה 5.45 91.83
קרסו בוטון שרה 5.45 91.73
קרסו עוז עדנה 5.21 87.79
וייץ יצחק 2.19 36.87
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 2107 0.38 136
18/07/2018 2099 0.05 427
17/07/2018 2098 -0.57 714
16/07/2018 2110 0.72 632
15/07/2018 2095 0.77 802
12/07/2018 2079 3.13 244
11/07/2018 2016 -0.69 1481
10/07/2018 2030 -0.29 3769
09/07/2018 2036 -0.05 391
08/07/2018 2037 1.34 90
05/07/2018 2010 -4.24 565
04/07/2018 2099 -0.66 502
03/07/2018 2113 2.87 379
02/07/2018 2054 1.03 268
01/07/2018 2033 0.69 57
28/06/2018 2019 -0.49 271
27/06/2018 2029 -2.08 303
26/06/2018 2072 0.14 100
25/06/2018 2069 0.15 208
24/06/2018 2066 0.29 131