נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 141.5
שער פתיחה 144.9 2.4
שער ממוצע 135.56 -4.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 112.26
מחזור ע.נ. 32053
מספר עסקאות 26
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 129.97
הון רשום למסחר 96131445
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
132 -6.71 138.9 -1.84
131.6 -7 139 -1.77
131.5 -7.07 140 -1.06
130 -8.13 146.9 3.82
129 -8.83 150 6.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7.24 הכנסות 0
נכסים שוטפים 6.43 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.81 רווח תפעולי -33.71
הון עצמי -2.11 רווח לפני מס -34.07
התחייבות שוטפות 9.35 רווח נקי -35.23
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 135.2 -4.45 0 0
17:24 138.9 -1.84 300 0.42
17:14 131.5 -7.07 1400 1.84
17:13 132 -6.71 2898 3.83
17:13 132 -6.71 4802 6.34
17:13 132.1 -6.64 298 0.39
17:13 132.3 -6.5 1400 1.85
17:13 132.4 -6.43 1500 1.99
17:11 132.1 -6.64 402 0.53
17:11 133 -6.01 226 0.3
17:11 133.1 -5.94 1700 2.26
17:11 133.1 -5.94 308 0.41
17:11 135.2 -4.45 1500 2.03
17:11 135.2 -4.45 1400 1.89
17:11 135.5 -4.24 1099 1.49
17:11 136.4 -3.6 2102 2.87
17:08 141.1 -0.28 976 1.38
17:08 141.1 -0.28 424 0.6
17:04 139.5 -1.41 127 0.18
17:04 138.5 -2.12 2273 3.15
16:36 135.5 -4.24 901 1.22
16:34 135.5 -4.24 2102 2.85
10:42 141.1 -0.28 2102 2.97
10:42 141.2 -0.21 1413 2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל ביוטכנולוגי 44.09 57.3
אדג'ווטר ז 20 26
פליסייד ז 19.23 24.99
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 135.2 -4.45 43
18/03/2018 141.5 -4.33 26
15/03/2018 147.9 1.16 2
14/03/2018 146.2 0.83 1
13/03/2018 145 0.55 5
12/03/2018 144.2 1.48 8
11/03/2018 142.1 0.92 54
08/03/2018 140.8 0 5
07/03/2018 140.8 0.43 9
06/03/2018 140.2 2.04 33
05/03/2018 137.4 -1.86 3
04/03/2018 140 0.14 7
28/02/2018 139.8 -3.59 9
27/02/2018 145 3.65 2
26/02/2018 139.9 0.87 4
25/02/2018 138.7 -0.14 6
22/02/2018 138.9 0.22 57
21/02/2018 138.6 1.02 29