נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 921.3
שער פתיחה 921.3 0
שער ממוצע 927.71 0.7
מחזור יומי ממוצע (שנה) 223.17
מחזור ע.נ. 3066
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 183.79
הון רשום למסחר 20001000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
923 0.18 940 2.03
914.6 -0.73 958.2 4.01
904 -1.88 960.9 4.3
884.4 -4.01 967.4 5
875.2 -5 976.6 6
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 669.25 הכנסות 60.74
נכסים שוטפים 47.69 רווח גולמי 48.98
נכסים בלתי שוטפים 597.9 רווח תפעולי 46.91
הון עצמי 251.02 רווח לפני מס 32.91
התחייבות שוטפות 62.7 רווח נקי 23.09
התחייבויות בלתי שוטפות 355.54 רווח למניה 2.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 918.9 -0.26 0 0
17:24 940 2.03 91 0.86
17:06 939.9 2.02 190 1.79
13:21 940.1 2.04 190 1.79
12:02 914.6 -0.73 2253 20.61
12:02 914.6 -0.73 247 2.26
11:35 925.9 0.5 95 0.88
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס ק.גמל 9.87 18.13
ק.השתלמות מורים 8.25 15.16
מגדל משתתפות 7.95 14.62
דש איפקס ק.גמל 4.56 8.38
פניקס ביטוח 3.49 6.42
ק.השתלמות סמינר 3.18 5.84
אקסלנס ק.נאמ 1.27 2.33
דש איפקס ק.נאמ 1.1 2.02
מגדל ק.נאמ 0.47 0.86
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 918.9 -0.26 28
22/05/2019 921.3 2.22 60
21/05/2019 901.3 1.83 95
20/05/2019 885.1 6.52 354
19/05/2019 830.9 -3.72 124
16/05/2019 863 -3.88 147
15/05/2019 897.8 -1.42 39
14/05/2019 910.7 -2.17 193
13/05/2019 930.9 -6.16 814
12/05/2019 992 0 2
07/05/2019 992 -1.2 180
06/05/2019 1004 -2.05 62
05/05/2019 1025 1.59 44
02/05/2019 1009 -4.36 337
01/05/2019 1055 -2.13 98
30/04/2019 1078 0.19 27
29/04/2019 1076 1.89 209
28/04/2019 1056 1.34 34