נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1133
שער פתיחה 1133 0
שער ממוצע 1137.07 0.36
מחזור יומי ממוצע (שנה) 239.19
מחזור ע.נ. 14221
מספר עסקאות 42
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 226.61
הון רשום למסחר 20001000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1120 -1.15 1130 -0.26
1116 -1.5 1132 -0.09
1110 -2.03 1133 0
1100 -2.91 1134 0.09
1098 -3.09 1135 0.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 628.57 הכנסות 34.44
נכסים שוטפים 27.98 רווח גולמי 27.75
נכסים בלתי שוטפים 600.59 רווח תפעולי 26.73
הון עצמי 234.29 רווח לפני מס 18.49
התחייבות שוטפות 55.02 רווח נקי 13.73
התחייבויות בלתי שוטפות 339.25 רווח למניה 1.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1133 0 650 7.36
17:24 1130 -0.26 650 7.35
16:20 1130 -0.26 250 2.83
15:39 1135 0.18 170 1.93
15:39 1135 0.18 10 0.11
15:39 1135 0.18 160 1.82
15:39 1135 0.18 170 1.93
15:39 1135 0.18 10 0.11
15:39 1135 0.18 160 1.82
15:39 1135 0.18 170 1.93
15:39 1135 0.18 297 3.37
15:39 1135 0.18 330 3.75
15:38 1134 0.09 629 7.13
15:38 1133 0 371 4.2
12:52 1135 0.18 20 0.23
12:52 1135 0.18 170 1.93
12:52 1135 0.18 170 1.93
12:52 1135 0.18 170 1.93
12:52 1135 0.18 170 1.93
12:52 1138 0.44 394 4.48
12:52 1138 0.44 3813 43.39
12:52 1139 0.53 1802 20.52
12:52 1140 0.62 2504 28.55
12:52 1141 0.71 274 3.13
11:24 1148 1.32 757 8.69
11:24 1148 1.32 353 4.05
11:24 1148 1.32 77 0.88
10:54 1148 1.32 170 1.95
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס ק.גמל 9.87 22.36
ק.השתלמות מורים 8.25 18.7
מגדל משתתפות 7.95 18.02
דש איפקס ק.גמל 4.6 10.41
ק.השתלמות סמינר 3.18 7.2
פניקס ביטוח 2.94 6.67
דש איפקס ק.נאמ 1.33 3.01
אקסלנס ק.נאמ 1.27 2.87
מגדל ק.נאמ 0.45 1.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
26/03/2019 1133 0 162
25/03/2019 1133 -0.53 239
24/03/2019 1139 1.06 7
20/03/2019 1127 0 6
19/03/2019 1127 2.73 18
18/03/2019 1097 0.55 13
17/03/2019 1091 0.37 7
14/03/2019 1087 0 4
13/03/2019 1087 -1.18 42
12/03/2019 1100 -1.17 76
11/03/2019 1113 -1.07 77
10/03/2019 1125 -0.35 34
07/03/2019 1129 -2.67 236
06/03/2019 1160 -0.77 15
05/03/2019 1169 0.43 11
04/03/2019 1164 0 5
03/03/2019 1164 0.17 12
28/02/2019 1162 0.09 63
27/02/2019 1161 -0.51 5480