נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1163
שער פתיחה 1163 0
שער ממוצע 1163.8 0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 240.29
מחזור ע.נ. 1264
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 180
שווי שוק 232.81
הון רשום למסחר 20001000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1154 -0.77 1164 0.09
1146 -1.46 1165 0.17
1141 -1.89 1170 0.6
1134 -2.49 1174 0.95
1128 -3.01 1175 1.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 637.17 הכנסות 7.08
נכסים שוטפים 41.84 רווח גולמי 5.71
נכסים בלתי שוטפים 595.32 רווח תפעולי 5.33
הון עצמי 223.17 רווח לפני מס 2.67
התחייבות שוטפות 48.72 רווח נקי 1.21
התחייבויות בלתי שוטפות 365.27 רווח למניה 0.44
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1164 0.09 0 0
17:24 1164 0.09 474 5.52
17:12 1163 0 180 2.09
16:53 1164 0.09 180 2.1
10:38 1164 0.09 430 5.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ק.השתלמות מורים 8.25 19.21
הפניקס ק.גמל 6.33 14.74
מגדל משתתפות 4.69 10.91
דש איפקס ק.גמל 4.6 10.71
מגדל קופ"ג 3.27 7.6
ק.השתלמות סמינר 3.18 7.4
פניקס ביטוח 2.73 6.34
מיטב דש ת.סל 1.1 2.55
אקסלנס ת.סל 0.74 1.72
מגדל ק.נאמ 0.19 0.43
אקסלנס ק.נאמ 0.09 0.22
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
12/11/2018 1164 0.09 15
11/11/2018 1163 0.35 88
08/11/2018 1159 0 134
07/11/2018 1159 0.7 61
06/11/2018 1151 0.52 128
05/11/2018 1145 -0.17 5
04/11/2018 1147 -3.37 288
01/11/2018 1187 5.04 1091
31/10/2018 1130 0.62 201
29/10/2018 1123 -0.27 10
28/10/2018 1126 -0.09 7
25/10/2018 1127 -0.35 142
24/10/2018 1131 -0.26 34
23/10/2018 1134 -0.09 106
22/10/2018 1135 0.89 84
21/10/2018 1125 0.27 1
18/10/2018 1122 -2.26 68
17/10/2018 1148 -0.09 19
16/10/2018 1149 0.17 12
15/10/2018 1147 -0.17 6
14/10/2018 1149 -0.95 68