נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1075
שער פתיחה 1075 0
שער ממוצע 1089 1.3
מחזור יומי ממוצע (שנה) 205.4
מחזור ע.נ. 321
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 217.81
הון רשום למסחר 20001000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1075 0 1089 1.3
1066 -0.84 1090 1.4
1065 -0.93 1093 1.67
1059 -1.49 1094 1.77
1054 -1.95 1096 1.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 628.57 הכנסות 34.44
נכסים שוטפים 27.98 רווח גולמי 27.75
נכסים בלתי שוטפים 600.59 רווח תפעולי 26.73
הון עצמי 234.29 רווח לפני מס 18.49
התחייבות שוטפות 55.02 רווח נקי 13.73
התחייבויות בלתי שוטפות 339.25 רווח למניה 1.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:22 1089 1.3 321 3.5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ק.השתלמות מורים 8.25 17.97
מגדל משתתפות 7.95 17.32
הפניקס ק.גמל 7.71 16.8
דש איפקס ק.גמל 4.6 10.01
ק.השתלמות סמינר 3.18 6.92
פניקס ביטוח 2.73 5.94
דש איפקס ק.נאמ 1.33 2.89
אקסלנס ת.סל 1 2.18
מגדל ק.נאמ 0.45 0.98
אקסלנס ק.נאמ 0.12 0.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1075 -1.38 306
21/01/2019 1090 -0.91 91
20/01/2019 1100 0 93
17/01/2019 1100 0.55 419
16/01/2019 1094 1.48 143
15/01/2019 1078 0.19 318
14/01/2019 1076 0.19 72
13/01/2019 1074 1.13 177
10/01/2019 1062 -0.56 122
09/01/2019 1068 0.66 183
08/01/2019 1061 1.82 108
07/01/2019 1042 0.1 11
06/01/2019 1041 1.76 144
03/01/2019 1023 -4.03 1828
02/01/2019 1066 0.66 269
01/01/2019 1059 2.62 367
31/12/2018 1032 0.1 42
30/12/2018 1031 1.18 109
27/12/2018 1019 0.59 104
26/12/2018 1013 1.1 128
25/12/2018 1002 -0.79 50
24/12/2018 1010 -2.32 26